Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Sulechów

Kod obszaru:

PLH080043

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

0,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Jedna z ważniejszych na Ziemi Lubuskiej kolonia rozrodcza nocka dużego. Dolot umożliwiają dwa niewielkie okienka w szczycie dachu, tuż nad dachem prezbiterium.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem i koleją. Można tam dojechać drogą Zielona Góra – Świebodzin, 20 km na północ od Zielonej Góry do miejscowości Sulechów. Pociagi relacji Czerwieńsk – Świebodzin zatrzymują się na stacji Sulechów.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna.
Turystyka krajoznawcza: Kościół rzymsko-katolicki p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie - usytuowany w centrum miasta - jest najstarszą i najokazalszą świątynią w mieście. Pochodzi z XIII w, przebudowany gruntownie w 1488 r. W XIX w. do romańskiego kościoła dobudowano gotyckie prezbiterium i zakrystię od północy. W latach 1884- 1893 r. nadbudowano górną kondygnację wieży oraz przeprowadzono renowację i częściową rekonstrukcję wnętrz i elewacji. Renowacje prowadzono także w 1925 i 1966 r. W czerwcu odbywają się Dni Sulechowa – w 2007 odbył się m.in. I Sulechowski Zlot Miłośników Motocykli.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Sulechowie oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • niewłaściwy remont kościoła,
  • brak regularnego usuwania odchodów nietoperzy,
  • oświetlenie bryły kościoła w porze nocnej itp.

Obszar nie obejmuje żerowiska wykorzystywanego przez nietoperze.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek duży - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl
  • Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu

Jednostki administracyjne:

• Sulechów (zielonogórski, woj. lubuskie)