Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Czarny Las

Kod obszaru:

PLH060002

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

19,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar w całości pokryty jest lasem, dobrze zachowanym subkontynentalnym grądem lipowo-grabowym. Płaski i pozbawiony cieków wodnych teren, chroniony jest rezerwatem od 1981 r. i stanowi ostoję wielu rzadkich gatunków roślin, w tym 5 chronionych. Drzewostan pochodzenia naturalnego cechuje duża różnorodność gatunkowa i wiekowa drzew, z których wiele okazów ma pomnikowe rozmiary. Dominują tu ok. 160- letnie dęby i 130-letnie graby i lipy. Poza nimi rosną tu stare jesiony, sosny, brzozy, zaś w podszycie licznie spotykanymi gatunkami są leszczyny, kaliny, trzmieliny oraz młode dęby, osiki i klony.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Parczew:
Ziemia Parczewska jest poprzecinana dolinami rzek: Tyśmienicy, Piwonii (zw. Parczewską, Północną), Konotopy i Bobrówki. Duża ilość zbiorników wodnych (liczne kompleksy stawów) oraz jezior Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego otoczonych rozległymi Lasami Parczewskimi. Szlaki turystyczne: szlak dzikiej przyrody czerwony, szlak zielony „leśny”,
Usługi hotelarskie „Parster” w Parczewie, Dom Noclegowy w Parczewie, Jazda konna, wędkarstwo w Parczewie.
Przez Parczew przebiega historyczny Kraków – Lublin - Wilno „Szlak Jagielloński” reaktywowany przez Organizację Turystyczną „Szlak Jagielloński”.
Parczew: PTTK w Chełmie, Lokalna Organizacja Turystyczna Zamość i Roztocze
Ostoja znajduje się przy drodze łączącej miejscowości Kostr i Rudnia w okolicach Parczewa. Najdogodniejszy dojazd zapewni własny środek transportu. Istnieje też możliwość dotarcia w pobliże rezerwatu komunikacją autobusową z Parczewa lub Radzynia Podlaskiego. Jedyną możliwością noclegową jest gospodarstwo agroturystyczne w Kopinie oraz baza w internacie w miejscowości Malinowie, ale jest ona udostępniana jedynie w okresie wakacji. Rezerwat jest dostępny dla ruchu turystycznego przez cały rok.
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie.

Zagrożenia:

Przyroda rezerwatu narażona jest na silną presję ze strony odwiedzających go osób.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Czarny Las - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- RDLP w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Czechowska 4, tel. (081) 532 70 31; Nadleśnictwo Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 37, tel. (083) 343 22 60. - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 ? 24 ? 330, tel.: (081) 74? 24 ? 312 - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa - Urząd Miejski w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew, http://parczew.com - Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie ul. Lubelska 139d/15 22-109 Chełm 6, 82 565 59 67, e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl - Lokalna Organizacja Turystyczna Zamość i Roztocze, Rynek Wielki 4, 22-400 Zamość, 084 638 58 06

Jednostki administracyjne:

• Milanów (parczewski, woj. lubelskie)