Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Starodub w Pełkiniach

Kod obszaru:

PLH180050

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

574,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 180-185 m n.p.m. i obejmuje dobrze zachowany, zwarty kompleks bogatych florystycznie, cennych łąk (77% powierzchni obszaru) znajdujący się pomiędzy miejscowościami Pełkinie, Ujezna, Jagiełła i Rozbórz. Najcenniejsza jest liczna populacja (ponad 1000 osobników) staroduba łąkowego występująca przede wszystkim we wschodniej części obszaru. Siedliska rolnicze zajmują 22%.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar usytuowany jest koło Jarosławia, na granicy Pradoliny Podkarpackiej i Doliny Dolnego Sanu. Jest stosunkowo łatwo dostępny komunikacyjnie. Można tam dojechać z Przeworska koleją do Leżajska 1 przystanek do stacji Gniewczyna i dalej drogami lokalnymi ok. 7 km. Samochodem z Przeworska należy jechać na północ drogą do Tryńczy. Po ok. 5 km skręcić na wschód w drogę lokalną do Wólki Pełkińskiej. Obszar znajduje się na południe od drogi, pomiędzy wsią Chałupki a Wólka P.

Turyści korzystają z bazy hotelowej i gastronomicznej w Przeworsku i Jarosławiu oraz z usług gospodarstw agroturystycznych.

Głównym walorem obszaru jest przyroda dużego kompleksu łąkowego. Rozwinęły się tu: turystyka piesza, rowerowa (szlak „3 dni rowerem po ziemi jarosławskiej” z Jarosławia poprzez okolice obszaru do Jarosławia – 156 km) i konna. W okolicy można spłynąć Sanem (szlak kajakowy:1 dzień: Radymno – rzeką San przez Jarosław do Manasterza, 2 dzień: z Manasterza rzeką Lubaczówką do Radawy).

Turystyka krajoznawcza: w okolicy warto zwiedzić zabytki :

PRZEWORSK

 • Kościół z dawnym klasztorem Miechowitów - obecnie plebania
 • Bazylika p.w. Ducha Świętego
 • Klasztor i kości OO. Bernardynów
 • Kaplica i klasztor SS. Miłosierdzia z klasztorem – 1778-1784
 • Zespół pałacowo – parkowy z XVIII i XIX wieku ze znajdującą się naprzeciwko oberżą.
 • Ratusz z XVII w., przebudowany w 1909 r.
 • „Przeworski Zamysł” zwany potocznie Pastewnik to kompleks zabytkowej, drewnianej architektury przeniesiony z różnych ulic Przeworska, wsi Gać oraz Krzeczowic, obecnie pełni funkcję hotelarską i gastronomiczną.
 • Kopiec tatarski
 • Mury obronne i przeworskie lochy
 • Kolejka wąskotorowa do Dynowa

JAROSŁAW

 • Zamek Tarnowskich i Jarosławskich z XV wieku
 • Mieszczańska kamienica Orsettich z XVI – XVII wieku Muzeum
 • Klasztor sióstr Benedyktynek
 • Kolegiata p.w. Bożego Ciała
 • Bazylika Matki Bożej Bolesnej
 • Gotycki, XV – wieczny ratusz
 • Rynek w Jarosławiu m.in. Kamienica Królowej Marysieńki (Rynek 11) - I połowa XVII wieku. Kamienica Rydzikowska (Rynek 14) z Podziemną Trasą Turystyczną - XVI/XVII wiek, Kamienica Mieszczańska Rynek 6 - XVI/XVII wiek.
 • Kościół św. Jana Chrzciciela i dawne Kolegium Jezuitów z wieżą zegarową (Pl. Ks. Piotra Skargi).
 • Relikty Bramy Krakowskiej i murów obronnych z XVI wieku
 • Synagoga (Pl. Bóżnic) - Zbudowana w latach 1810 - 1811 (obecnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa).
 • Podziemna trasa turystyczna im. prof. Feliksa Zalewskiego

W miejscowości Pełkinie Wygarki (Gmina Jarosław) warto zwiedzić zespół pałacowo- parkowy dawnej rezydencji Czartoryskich, obecnie Dom Pomocy Społecznej.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń dla siedlisk i cennych roślin należą:

 • intensyfikacja lub zaniechanie użytkowania łąk;
 • melioracje odwadniające;
 • zamiana łąk na pola uprawne.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• starodub łąkowy

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie,ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, tel. (17) 785 00 44 fax (17) 852 11 09,e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/

Informacji turystycznej udzielą:

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział im. Mieczysława Rachwała, 35-064 Rzeszów, ul. Jana Matejki 2 , tel. (17) 85-367-55, fax (17) 852-88-60, http://www.pttk.rzeszow.pl/

Jednostki administracyjne:

• Jarosław (jarosławski, woj. podkarpackie)
• Przeworsk (przeworski, woj. podkarpackie)
• Tryńcza (przeworski, woj. podkarpackie)