Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Sierpowiec w Sitowcu

Kod obszaru:

pltmp539

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

269,6 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje miejsce występowania w Puszczy Niepołomickiej rzadkiego gatunku mchów z rodziny krzywoszyjowate – sierpowiec błyszczący.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży koło miejscowości Wola Batorska, w sąsiedztwie leśniczówki Sierpowiec. Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Do obszaru można dojechać z Krakowa drogą nr 964, kierując się na wschód z biegiem Wisły lub drogą Kraków – Bochnia do miejscowości Grodkowice, gdzie trzeba skręcić na północny zachód w drogę do miejscowości Niepołomice, skąd drogami lokalnymi dojechać do leśniczówki Sitowiec stojącej w sąsiedztwie pomnika przyrody - ponad 120-letniej lipy. Koleją można dojechać do stacji Szarów, skąd do ostoi trzeba dotrzeć pieszo.
Ekoturystyka: obszar oferuje wszelkie atrakcje związane z wypoczynkiem w dużym kompleksie leśnym. W okresie międzywojennym w puszczy w leśnictwie Hysne powstał Rezerwat Żubrów. W zamku w Niepołomicach warto poznać ekspozycje Muzeum przyrodniczego wykorzystujące eksponaty myśliwskie i łowieckie oraz zbiory Włodzimierza Puchalskiego.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna, narciarstwo biegowe, myślistwo, wyścigi psich zaprzęgów.
Turystyka krajoznawcza: Do leśniczówki Sitowiec prowadzą 2 szlaki turystyczne PTTK. W pobliskich Niepołomicach znajduje się zamek królewski z 1550 roku. Królowie korzystali z zamku podczas polowań w Puszczy Niepołomickiej. W Niepołomicach warto zwiedzić także kościół z 1350 roku. Dziś, w odrestaurowanym zamku organizowane są kongresy, zjazdy, sympozja, narady, bankiety, biesiady staropolskie, wieczory myśliwskie, imprezy w Puszczy Niepołomickiej, koncerty, wystawy, przedstawienia teatralne, widowiska, pokazy rycerskie, prezentacje zwyczajów i obrzędów ludowych. Można też tam spędzić noc.
Turyści korzystają również z usług gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń obszaru należy możliwość zniszczenia stanowiska.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• sierpowiec błyszczący

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, 31 - 112 Kraków, ul. Smoleńsk 29-31,tel. 012 619 -81 -20. http://krakow.rdos.gov.pl/, Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków , www.mot.krakow.pl, "http://www.mot.krakow.pl/" , Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna, Plac Kościuszki 2, 32-020 Wieliczka, Różowa kamienica, Daniłowicza10, Tel./fax. 0122787539 Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna biuro@wlot.pl RDLP w Krakowie, Nadleśnictwo Niepołomice, Leśnictwo Sitowiec, Nadleśnictwo Niepołomice, niepolomice.krakow.lasy.gov.pl RZGW w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, tel.: (012) 423-21-11, fax: (012) 423-21-53; (012) 430-10-35, e-mail: poczta@krakow.rzgw.gov.pl;

Jednostki administracyjne:

• Niepołomice (wielicki, woj. małopolskie)
• Kłaj (wielicki, woj. małopolskie)