Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Rudno

Kod obszaru:

PLH120058

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

72,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje fragment doliny potoku Rudno przy na granicy gmin Czernichow i Alwernia. W granicach obszaru znajdują się głównie siedliska nieleśne w tym łąki trzęślicowe z kosaćcem syberyjskim i goryczką wąskolistną oraz związaną z nimi fauną bezkręgowców w tym modraszki: modraszek teleius i modraszek nausitous. Ponadto, dolinę porastają szuwary głównie trzcinowe i zarośla olszy. Część doliny zajmują łąki kośne podsiewane gatunkami szlachetnych traw. W górnej części tego fragmentu doliny Rudna znajdują się zbiorniki wodne pełniące rolę miejsc rozrodu płazów, w tym traszki grzebieniastej. W części doliny przylegającej do oddziału 56 lasów nadleśnictwa Krzeszowice, porośniętej głównie szuwarami, zlokalizowane jest stanowisko poczwarówki zwężonej. Jest to też miejsce występowania innych cennych gatunków: bobra i minoga strumieniowego. Obszar ma istotne znaczenie dla ochrony poczwarówki zwężonej i wydaje się obejmować nie więcej niż 2% krajowej populacji. Określenie stanu zachowania gatunku poczwarówki zwężonej w obszarze, w tym: zasoby populacji: mało liczna, zajmowana powierzchnia i zagęszczenie populacji: trudne do określenia i wymaga szczegółowych badań, w zależności od płatu siedliska, w próbach 25x25cm znajdowano od 0 do 5 osobników. Struktura przestrzenna populacji: populacja zajmuje niewielkie płaty siedliska funkcjonując najprawdopodobniej w systemie metapopulacji, stopień izolacji populacji: populacja wydaje się być izolowana.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Czernichów:
Ogólnopolski spływ kajakowy Wisłą: Czernichów, Tyniec, Kraków. Dni Kamienia. Impreza dla dzieci: Smokołatek z Wołowic.
Kraków: Hejnał z wieży kościoła Mariackiego, Wawel i Muzeum Czartoryskich, bulwary nadwiślańskie, Planty, ołtarz Wita Stwosza, witraże Wyspiańskiego, Kazimierz. Droga Królewska, Brama Floriańska i Barbakan, Teatr im. J. Słowackiego, Muzeum Czartoryskich, Ulica Floriańska, Rynek Główny, Sukiennice, Kościół św. Wojciecha, Kościół Mariacki, Ulica Grodzka, Kościół św. Piotra i Pawła, Kościół św. Andrzeja, Wawel, katedra, zamek, komnaty i apartamenty królewskie, Skarbiec koronny i zbrojownia, Smocza jama, Kościół Paulinów na Skałce, Kazimierz, Kościół św. Katarzyny, Żydowskie Zabytki, okolice Rynku Głównego (ulica Kanoniczna, Kościół i klasztor Franciszkanów, Kościół i klasztor Dominikanów, Mały Rynek, Kościół św. Anny, dziedziniec Collegium Maius. Restauracje: Cechowa ul. Jagiellońska 11, Chimera ul. Św. Anny 3, Chłopskie Jadło ul. Św. Agnieszki 1, Cyrano de Bergerac ul. Stawkowska 26, Da Pietro ul. Rynek Główny 17, Kawiarnie: Camelot, Cafe Larousse, Jama Michalika, Maska, U Literatów, Noclegi: Francuski Hotel Orbis, Novotel Kraków Centrum, Grand, Wyspiański PTTK, Hotel i dom wycieczkowy Alf, Dom Turystyczny Kamrat, Hotel Studencki Nawojka, Żaczek, Atrakcje: wspinaczka Centrum Wspinaczkowe Forteca, Krakowski Park Linowy, Sztuczny tor kajakowy, atrakcje dla dzieci: Anikino, Aquapark, Muzeum Przyrodnicze, Rejsy statkiem, Zoo, Imprezy cykliczne: Shanties- Międzynarodowy Festiwal Żeglarski, Krakowskie Reminiscencje Teatralne, Rękawka (odpust), Emaus (odpust), Paka (ogólnopolski przegląd kabaretów), Krakowski Festiwal Filmowy, Uroczysty Pochód Lajkonika, Festiwal Kultury Żydowskiej, Intronizacja króla Kurkowego, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, Festiwal Pierogów w Krakowie, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej, Krakowskie Zaduszki Jazzowe, Jazz Juniors.
Kraków: Małopolskie Centrum Informacji Turystycznej, PTTK O/Kraków

Zagrożenia:

Charakterystyka zagrożeń środowiska przyrodniczego obszaru: istniejące i potencjalne zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne dla zachowania gatunku we właściwym stanie ochrony oraz sposoby eliminacji lub ograniczenia tych zagrożeń i ich skutków: osuszanie - potok jest uregulowany a grunty w dolinie i sąsiedztwie zmeliorowane; zarastanie - zmiana sposobu użytkowania, proponowane działania ochronne: zapobieganie zarastaniu przez koszenie i zapobieganie osuszaniu

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• minóg strumieniowy - ryba
• poczwarówka zwężona - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Małopolskie Centrum Informacji Turystycznej, Rynek Główny 1/3 tel. 012-421-77-06
  • Regionalny Portal Internetowy "Wrota Małopolski", e-mail: wrota@malopolska.mw.gov.pl, tel. +48 12 63 03 521, fax +48 12 63 03 503
  • Małopolska Organizacja Turystyczna Biuro: Kraków 31-028, ul. św. Krzyża 14 tel./fax: (0 prefix 12) 421-16-04 Tel. (012) 421-15-36 Siedziba: Kraków 31-033, ul. Westerplatte 15 e-mail: biuro@mot.krakow.pl, www.mot.krakow.pl
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Krakowski Kraków, ul. Westerplatte 5, tel. 012 4222676 tel. 012 422 85 28 bort@krakow.pttk.pl tel. 0124222676, pttk_krakow@poczta.onet.pl fax. 0124223723 http://krakow.pttk.pl
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie ul. Smoleńsk 29-31 31-112 Kraków tel. (012) 61 98 120, (012) 61 98 121, fax: (012) 61 98 122, http://krakow.rdos.gov.pl/, e-mail: sekretariat@rdos.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Alwernia (chrzanowski, woj. małopolskie)
• Czernichów (krakowski, woj. małopolskie)