Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Rogów

Kod obszaru:

PLH060062

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

12 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje fragment zbocza wzniesienia nad małym ciekiem wodnym - dopływem Wolicy. W jego skład wchodzi w całości rezerwat przyrody "Rogów" oraz przyległe do niego zbocze. Na wierzchowinie zbocza zalega warstwa lessu, u podnóża odsłania się podłoże kredowe. Na zboczu wykształca się las grądowy z dominującymi w drzewostanie grabem i sosną pospolitą. W runie rosną gatunki charakterystyczne dla grądów: gwiazdnica wielkokwiatowa, marzanka wonna, zawilec gajowy, gajowiec żółty, żankiel zwyczajny, lilia złotogłów i in. Natomiast na dnie wąwozów w runie pojawiają się gatunki typowe dla łęgów Ficario-Ulmetum ziarnopłon wiosenny i złoć żółta. Przy ekspozycji zachodniej wykształca się ciepła odmiana grądu, składem gatunkowym nawiązująca do dąbrowy świetlistej; w drzewostanie dominuje dąb w runie rosną oprócz gatunków grądowych : dzwonek brzoskwiniolistny, groszek czerniejący, miodownki melisowaty, pierwiosnka lekarska. U podnóża zbocza, na płytkiej rędzinie wykształca się bogata gatunkowo murawa kserotermiczna z omanem wąskolistnym, turzycą niską leńcem pospolitym, ostrożniem panońskim i lnem złocistym oraz płaty zbiorowiska z kłosownicy pierzastej i ożanki właściwej. W zbiorowisku tym rosną także: dziewięćsił popłocholistny, wisienka stepowa, goryczka krzyżowa i miłek wiosenny. W granicach obszaru znajdują się dwa typy siedlisk z Załącznika I. oraz jeden gatunek roślin z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Obszar ma przede wszystkim znaczenie dla ochrony dziewięćsiłu popłocholistnego wraz z jego siedliskiem, a więc murawy kserotermicznej. Jest to jeden ze starszych rezerwatów stepowych mający na celu ochronę rzadkich gatunków kserotermicznych. Rosną tu liczne gatunki chronione.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Grabowiec:
wędkarstwo, dożynki parafialno-gminne, droga rowerowa, Góra Zamkowa, dobra kultury objęte ochroną: Bronisławka-Grabowiec Zamczysko, grodzisko na górze zamkowej, Skomorochy- Zespół podworski, Skomorochy Duże: dwór drewniano-murowany, rajdy turystyczne: „pieczony ziemniak”
Grabowiec: PTTK w Zamościu
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107
w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie. Dla turystów lubiących zwiedzanie zabytków interesujące mogą okazać się m.in.: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm. W Janowie Podlaskim znajduje się znana stadnina koni. Dla lubiących wypoczynek w lesie na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części województwa lubelskiego, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych.

Zagrożenia:

  • Uprawa
  • Nawożenie /nawozy sztuczne
  • Pozbywanie się odpadów z gospodarstw
  • Inne naturalne procesy

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Rogów - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• dziewięćsił popłocholistny

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 ? 24 ? 330, tel.: (081) 74 ? 24 ? 312
  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 16, 35-959 Rzeszów tel. (017) 867 19 82 fax: (017) 867 19 83
  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
  • Urząd Gminy Grabowiec ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec http://www.grabowiec.pl, (084) 651-24-74, grabowiec@poczta.internetdsl.pl
  • PTTK Oddział w Zamościu, Urząd Miasta Zamość, ul. Staszica 31, 22-400 Zamość, tel. 084 639 31 43, 0 84 627 15 64, http://zamosc.pttk.pl.

Jednostki administracyjne:

• Grabowiec (zamojski, woj. lubelskie)