Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Posadów

Kod obszaru:

PLH060073

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

3,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje 2 płaty muraw i zarośli kserotermicznych porastających strome zbocza doliny rzeki Kamionki na północ od zabudowań wsi Posadów (gm. Telatyn, pow. tomaszowski). Jeden z płatów porasta wały wczesnośredniowiecznego grodziska. Na opisywanym obszarze znajduje się jedno z 3 krajowych stanowisk żmijowca czerwonego, gatunku wpisanego do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. Towarzyszą mu inne, rzadkie i chronione gatunki flory.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Telatyn:
W obszarze Grodów Czerwieńskich, Dutrów: cmentarz prawosławny, Franusin: stanowisko archeologiczne, Kryszyn: murowana Kaplica św. Antoniego, Łachowce: cmentarz prawosławny, Łykoszyn: park podworski, kościół parafialny w Nowosiółkach. „Okopy Chmielnickiego” w Posadowie, Poturzyn: stanowisko archeologiczne, Sieć rzeczną tworzą rzeki: Kamień i Kryniczka .W płaskich dnach dolin rzecznych występują niewielkie naturalne i sztuczne zbiorniki wodne np.: we wsi Poturzyn, w Kryszynie, w Nowosiółkach i Łykoszynie.
Telatyn: Centrum Promocji i Rozwoju Polesia Zachodniego i Punkt Informacji Turystycznej,
PTTK O/Chełm.

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie. Dla turystów lubiących zwiedzanie zabytków interesujące mogą okazać się m.in.: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm. W Janowie Podlaskim znajduje się znana stadnina koni. Dla lubiących wypoczynek w lesie na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części województwa lubelskiego, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych.

Zagrożenia:

Najpoważniejszym zagrożeniem dla opisywanego obszaru może być spływ środków chemicznych z pól uprawnych sąsiadujących z murawą kserotermiczną. Innym zagrożeniem jest możliwość tworzenia się w przyszłości tzw. wojłoku stepowego, uniemożliwiającego kiełkowanie nasion najcenniejszych gatunków flory. Innymi zagrożeniami mogą być: niekontrolowane wypalanie murawy (obserwowane na płacie sąsiadującym z grodziskiem) oraz nadmierny rozwój krzewów tarniny i wkraczanie roślinności ruderalnej na płaty murawy sąsiadujące z drogą polną.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 24 312
  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl
  • Centrum Promocji i Rozwoju Polesia Zachodniego i Punkt Informacji Turystycznej 22-200 Włodawa ul. Kościelna 7 tel. 57-21-090
  • Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie ul. Lubelska 139d/15 22-109 Chełm 6 e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl, tel. 507 324 323, 600 970 932, http://ow_chelm.pttk.pl

Jednostki administracyjne:

• Telatyn (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)