Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Polichna

Kod obszaru:

PLH060078

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

368,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 226-293 m n.p.m. i obejmuje 2 enklawy leśne na wierzchowinie z wąwozami i dolinkami denudacyjnymi kilkunastometrowej głębokości. W obszarze znajdują się fragmenty zlewni rzek Bystrzycy i Sanny, bo tędy przebiega wododział Wisły i Wieprza. Jodła i buk rosną tu na północno-wschodniej granicy swego zasięgu. Lasy iglaste zajmują 2% powierzchni obszaru, natomiast lasy liściaste - 73%, a mieszane 25%.

Obszar ważny w skali regionalnej dla zachowania: kwaśnej buczyny niżowej, żyznej buczyny karpackiej oraz grądu, w tym grądu z bukiem (odmiana małopolska).

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest częścią Wzniesień Urzędowskich, graniczących z Roztoczem Zachodnim. Jest łatwo dostępny – do stacji Polichna można dojechać pociągiem relacji Lublin – Stalowa Wola. Przez obszar biegnie droga nr 19 Kraśnik - Janów Lubelski. Obszar leży około 10 km na południe od Kraśnika. Turyści korzystają z bazy gastronomiczno – noclegowej w Kraśniku i z usług gospodarstw agroturystycznych.

Głównym walorem obszaru jest przyroda kompleksu lasu liściastego. Rozwinęły się tu różne formy turystyki: turystyka piesza, rowerowa (w Szastarce Stacji ma swój początek Centralny Szlak Rowerowy Roztocza długości 141,5 km przecinający pasmo Roztocza) i konna, wypoczynkowa - zbieranie płodów leśnych, myślistwo.

Turystyka kwalifikowana: W Polichnie znajduje się kościół parafialny zaprojektowany przez architekta Aleksandra Gruchalskiego i zbudowany w latach 1929/31. Na cmentarzu jest mogiła zbiorowa żołnierzy polskich z września 1939 roku i mogiła ludności cywilnej rozstrzelanej przez Niemców w Słodkowie w1939 roku. W pobliskim Kraśniku warto zwiedzić: Kościół pw. Wniebowzięcia NMP, klasztor kanoników, kościół św. Ducha, wielką i małą Synagogę, cmentarz żydowski, Muzeum Regionalne, Muzeum 24 Pułku Ułanów.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń dla siedlisk lasu liściastego obszaru należy zła gospodarka leśna, w tym ekspansja sosny usuwanie martwych i obumierających drzew i antropopresja związana z zagrożeniami komunikacyjnymi oraz zaśmieceniem.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (81) 74 24 330, tel.: (81) 74 24 312,
  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl
  • Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej 20-113 Lublin, ul. Jezuicka 1 /3 lubelskie, Tel.: 81 5324412 , Fax: (81) 4423556
  • Oddział Miejski PTTK w Lublinie 20-111 Lublin, Rynek 8 tel. 81-532-49-42 fax. 81-532-37-58 e-mail: pttklublin@wp.pl, http://www.lublin.pttk.pl/

Jednostki administracyjne:

• Trzydnik Duży (kraśnicki, woj. lubelskie)
• Szastarka (kraśnicki, woj. lubelskie)