Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Łąki w Śliwie

Kod obszaru:

PLH24_35

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

22,3 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez Rząd RP w 2009 r.

Opis przyrodniczy:

Opisywany kompleks łąkowy zajmuje duży powierzchniowo obszar w okolicy przysiółka Śliwa koło Woźnik (Koziegłowy). Siedliska łąkowe i zaroślowe stanowią 66% powierzchni obszaru, siedliska rolnicze oraz lasy mieszane stanowią po 17% powierzchni obszaru.
Od strony zachodniej łąki sąsiadują z lasami, a nawet małymi zatokami w nie wnikają. Od strony wschodniej graniczą z zabudowaniami Woźnik. W granicach ostoi jest to kompleks dobrze zachowanych zmiennowilgotnych łąk trzęś licowych, częściowo nadal użytkowanych kośnie, charakteryzujących się dużym bogactwem gatunkowym. Fragmenty odłogowane ulegają wtórnemu zabagnieniu oraz zarastaniu przez kępy wierzby szarej Płaty częściowo zdegradowane wymagają renaturyzacji, która jest możliwa przy średnim nakładzie sił i środków.
Łąki są siedliskiem chronionych, zagrożonych i lokalnie rzadkich gatunków roślin naczyniowych. Rosną tu między innymi: goryczka wąskolistna, kosaciec syberyjski, kukułka szerokolistna, kukułka plamista, mieczyk dachówkowaty. Na terenie ostoi stwierdzono wiele gatunków motyli, a wśród nich dwa gatunki ujęte w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej - Modraszek nausithous i M. teleius, bytujące na łąkach zmiennowilgotnych.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Preferowany dojazd pociągiem do Częstochowy, a następnie autobusem lub transportem własnym do miejscowości Woźniki. Gmina położona jest w odległości 50 km od Katowic, 25 km od Częstochowy i 30 km od miasta powiatowego - Lublińca.

Turystyka krajoznawcza:
Zabytki gminy:

 • Kaplica św Jana Nepomucena w Pakułach: wybudowana dokładnie w dawnej granicy państwowej Śląsk - Polska (niektórzy twierdzą, że wybudowana już po polskiej stronie granicy) najprawdopodobniej w XVIII stuleciu.
 • Kościół św Katarzyny w Woźnikach z XVII w
 • Ratusz na woźnickim rynku wybudowany w latach 1860 - 1865 (po odzyskaniu przez Woźniki w 1858 roku praw miejskich), wielokrotnie zmieniano elewację dodając np w latach 40 XX wieku napis "Rathaus", który po 1945 przemieniono na "Ratusz".
 • Kaplica św Jana Nepomucena XVII/XVIII wieku na woźnickim rynku, która jako jedyna ocalała z pożaru miasta w 1798 roku.
 • Kaplica na Głazówce Kaplica murowana z XVIII wieku przy dawnej drodze celnej Woźniki - granica państwa, w pobliżu nieistniejącego już dziś pruskiego urzędu celnego.
 • Kaplica murowana w Śliwie z lat 30 XX wieku ustawiona w miejscu wcześniejszej zniszczonej przez piorun.
 • Kaplica murowana w Mzykach z przełomu XIX/XX w.
 • Kaplica w Babienicy przy ul Lubszeckiej Kaplica murowana z końca XIX wieku wybudowana przy dawnej drodze łączącej Babienicę z Lubszą.
 • Szkoła Podstawowa w Lubszy wybudowana w stylu nowoczesnym w latach 30 XX wieku. Jedna z najciekawszych budowli tego okresu w Województwie Śląskim.
 • Dom Lompy w Lubszy Dawna szkoła ludowa w Lubszy, w której w latach 1825 - 1858 uczył Józef Lompa.
 • Pałacyk w Czarnym Lesie Pałacyk Zieglerów w Czarnym Lesie z przełomu XIX/XX wieku, przebudowany do obecnego stanu w 1911 przez Kaziemierza Grzymałę - Niegolewskiego.
 • Kościół św Jakuba w Lubszy Kośćiół świętego Jakuba Starszego w Lubszy. Najstarsza murowana część wieży pochodzi z XV wieku.
 • Kaplica św Floriana w Woźnikach z XVIII w.
 • Kościół Ewangelicko - Ausgburski w Piasku z 1760 roku
 • Kościół św. Walentego w Woźnikach znajduje się na cmentarzu w Woźnikach. Najstarsza wzmianko o nim figuruje w dokumencie z 1497 roku.
 • Kaplica świętego Stanisława w Babienicy z 1894 roku.

Turystyka aktywna:
Przez teren gminy przebiegają piesze szlaki turystyczne:

 • niebieski im. Józefa Lompy Olesno - Woźniki,
 • zielony Szlak Powstańców Śląskich Dobrodzień - Woźniki.

Przez gminę Woźniki przebiega szlak rowerowy nr 26 Kluczbork - Zawiercie przebiegający przez miejscowości gminy: Babienia, Psary, Lubsza, Woźniki, oraz szlak nr 437 Miotek - Danków biegnąca przez miejscowości Dyrdy Piasek, Psary, Babienica.

Noclegi w gminie:
Zajazd ORLIK w Kamienicy, www.orlik.nso.pl
HOTEL **** PAŁAC CZARNY LAS w Woźnikach, www.czarnylas.pl
Hotele dysponują salą konferencyjną, restauracjami na 300 miejsc.

Zaplecze gastronomiczne gminy stanowi pięć restauracji, dwa zajazdy, pięć barów, dwie kawiarnie.

Zagrożenia:

Istotnym zagrożeniem dla zachowania we właściwym stanie łąk trzęślicowych w okolicy przysiółka Śliwa koło Woźnik jest przesuszenie, spowodowane sztucznym odwodnieniem, oraz zaniechanie wykaszania i wypasu przez właścicieli tych łąk. Prowadzi to do stopniowego zarastania krzewami i drzewami w ramach naturalnych procesów sukcesji w kierunku lasu.
Również ewentualna zmiana użytkowania z łąkowego na inny typ jest bardzo niekorzystna. Południową granicę łąk stanowi las - ewentualna wycinka drzew w tym lesie może doprowadzić do zaburzenia gospodarki wodnej w rejonie.
Duży problem stanowi istniejące aktualnie zanieczyszczenie siedlisk przez odprowadzane do rowów ścieki komunalne.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• modraszek telejus - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice tel. (32) 207 78 01, 207 78 80, fax (32) 207 78 84 e-mail: rdos-sekretariat@katowice.uw.gov.pl, http://katowice.rdos.gov.pl/

Jednostki administracyjne:

• Woźniki (lubliniecki, woj. śląskie)