Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Wrzosowisko Przemkowskie

Kod obszaru:

PLH020015

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

6663,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Wrzosowiska Przemkowskie leżą we wschodniej części Borów Dolnośląskich na wysokości 160 m npm. na dawnym poligonie przemkowskim otoczone borami sosnowymi. Wrzos zwyczajny tworzy tutaj wielohektarowe jednogatunkowe łany, z rzadka poprzetykane kępami jałowca i żarnowca miotlastego, a także młodymi okazami brzóz i sosen. Występują tu dobrze
wykształcone wydmy śródlądowe i piaszczyska z typową dla takich siedlisk roślinnością -5 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.
W Bunkrach koło Wilkocimia znajduje się zimowisko 3 gatunków nietoperzy z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Występuje tu jeszcze jeden gatunek z tego Załącznika, tj. kumak nizinny.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar przecina linia kolejowa. Obszar położony przy drodze Szprotawa - Bolesławiec. Najbliższa stacja - Leszno Górne znajduje się około 5km od granicy obszaru. Pociągiem można dojechać z Wrocławia w 2,5 godziny. Można również dojść od położonego 7km na północ Przemkowa. Noclegi w kwaterach agroturystycznych w Przemkowie i w Lesznie Górnym. Atrakcją turystyczną jest cały Przemkowski Park Krajobrazowy oraz pozostała część Borów Dolnośląskich. W pobliżu interesujący rezerwat Buczyna Szprotawska (projektowany obszar siedliskowy w ramach Shadow list).

Zagrożenia:

Zarastanie wrzosowiska brzozą. Penetracja bunkrów przez ludzi, zwłaszcza zimą, podczas hibernacji nietoperzy.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Przemkowski Park Krajobrazowy - park krajobrazowy

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• mopek - ssak
• nocek Bechsteina - ssak
• nocek duży - ssak
• gąsiorek - ptak
• świergotek polny - ptak
• muchołówka mała - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• jarzębatka - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• zimorodek - ptak
• lelek - ptak
• włochatka - ptak
• sóweczka - ptak
• puchacz - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• derkacz - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• cietrzew (podgatunek kontynentalny) - ptak
• głuszec - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak
• wilk * - ssak
• kumak nizinny - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wroclawiu, www.wroclaw.rdos.gov.pl Dyrekcja Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Wrocław Dolnośląska Regionalna Organizacja Turystyczna, Wrocław, www.dot.org.pl RDLP we Wrocławiu, 50-357 Wrocław, ul. Grunwaldzka 90, tel. (0-71) 377-17-00; Nadleśnictwo Przemków, 59-325 Przemków, ul. Ceglana 3. Klub Przyrodników; Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków; UNEP-GRID W-wa.

Jednostki administracyjne:

• Bolesławiec (bolesławiecki, woj. dolnośląskie)
• Gromadka (bolesławiecki, woj. dolnośląskie)