Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Hubert

Kod obszaru:

PLH240036

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

33,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje rezerwat "Hubert" , położony w gminie Wielowieś, w zachodniej części województwa śląskiego, a także grąd o powierzchni 19,2 ha, znajdujący się w otoczeniu rezerwatu. Jest to rezerwat leśny (w całości pokryty lasem mieszanym), poddany czynnej ochronie.
Dominującym zespołem roślinnym w obszarze jest grąd subkontynentalny w wariancie typowym. Jedynie na lokalnych, niewielkich wzniesieniach w północno-wschodniej części rezerwatu wykształciła się postać przejściowa grądu do kontynentalnego boru mieszanego. Warstwę drzew budują głównie dąb szypułkowy i sosna pospolita. Wiek drzewostanu wynosi od 130 do 160 lat. Dębom i sosnom towarzyszą nieliczne buki, jawory i klony, które w wielu przypadkach osiągnęły wymiary drzew pomnikowych.
Grąd subkontynentalny jest jednym z najpospolitszych siedlisk leśnych niżowej Polski. Jednak zostało ono w przeszłości mocno zmienione i do dzisiaj zachowało się niewiele płatów reprezentujących wysoki stopień zachowania. Na terenie województwa śląskiego w obszarze kontynentalnym, obszar "Hubert" chroni najlepiej zachowany płat tego lasu.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Preferowany dojazd pociągiem do Gliwic, a następnie autobusem lub transportem własnym do miejscowości na terenie gminy Wielowieś.
Gmina Wielowieś jest odrębną jednostką regionalną i leży w północno -zachodniej części województwa śląskiego i ziemskiego powiatu gliwickiego.

Turystyka krajoznawcza
Atrakcją turystyczną gminy są zabytkowe obiekty w miejscowościach:
Dąbrówka

 • Dwór klasycystyczny z 1895 r.
 • Spichlerz murowany z 1821 r.
 • Budynek dworski z 1808 r.

Sieroty:

 • Kościół parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych z 1490 r.;

Świbie:

 • Kościół parafialny pod wezwaniem Świętych Mikołaja i Krzysztofa z ok. 1500 r.
 • Kapliczka pod wezwaniem Świętej Benigny z 1669 r.
 • Spichlerz dworski, murowany z końca XVIII w.
 • Dawna gorzelnia dworska 1854 r.
 • Stanowisko archeologiczne położone na północy od wsi

Wielowieś:

 • Kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP z XV w.;
 • Dwór przy ul. Zamkowej 1 z 1748 r.;

Wiśnicze:

 • Kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Trójcy z 1585 r.;
 • Kaplica pod wezwaniem Matki Bolesnej z lat 1762-1768;
 • Spichlerz na podwórzu plebanii z 1 połowy XIX w.;

Zacharzowice;

 • Kościół filialny pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca z 1580 r.;

Turystyka aktywna
Szlaki turystyczne:

 • Szlak Powstańców Śląskich przebiegający przez: Bytom - Zbrosławice - Toszek - Płużniczka - Dąbrówka - Centawa - Strzelce Opolskie - Góra Św. Anny - Kędzierzyn Koźle - Kotlarnia - Łącza - Gliwice;
 • Szlak Okrężny wokół Gliwic Śląskich przebiegający przez: Rudy - Łącza - Toszek - Wilkowiczki - Zacharzowice - Pniów - Pyskowice - Łabędy - Makoszowy - Chudów - Szczygłowice - Rudy;
 • Szlak Stulecia Turystyki przebiegający przez: Rybnik - Sierakowice - Ligota Toszecka - Płużniczka - Dąbrówka - Hubert - Świbie - Wielowieś - Tworóg - Miasteczko Śląskie - Tarnowskie Góry;
 • Szlak Zacharzowicki : Zacharzowice - Sieroty - Gajowice - Wiśnicze - Świbie;

Szlaki rowerowe Śląskiej Sieci Tras Rowerowych:

 • Trasa Czarna z Lublińca przez Borowiany, Wielowieś, Toszek do Rybnika;
 • Trasa Niebieska z Poznania przez Kluczbork, Olesno, Lubliniec, Borowiany, Gliwice, Katowice, Dąbrowę Górniczą do Częstochowy;
 • Trasa Zielona z Wrocławia przez Ozimek, Zawadzkie, Borowiany, Tarnowskie Góry, Zawiercie do Krakowa;

Oraz projektowane trasy rowerowe:

 • Trasa rowerowa "Autochtoni" Toszek - Wiśnicze Świbie - Wielowieś - Kieleczka - Krupski Młyn;
 • Trasa rowerowa "Zabytki techniki" Dzierżno - Pyskowice - Kamieniec - Zacharzowice - Toszek;

Zagrożenia:

Potencjalnie: niewłaściwie prowadzona gospodarka leśna.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Hubert - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice tel. (32) 207 78 01, 207 78 80, fax (32) 207 78 84 e-mail: rdos-sekretariat@katowice.uw.gov.pl, http://katowice.rdos.gov.pl/

Jednostki administracyjne:

• Wielowieś (gliwicki, woj. śląskie)