Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Nowa Sikorska Huta

Kod obszaru:

PLH220090

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

174,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja leży na Pojezierzu Kaszubskim, między Nową Sikorską Hutą a Kłobuczynem, w powiatach kartuskim i kościerskim. Obejmuje swym zasięgiem fragment wysoczyzny morenowej o rzeźbie falistej z lokalnym wyniesieniem Serża Góra oraz z zespołem niewielkich torfowisk i oczek wodnych w lokalnych obniżeniach terenu. Większość oczek ma charakter zbiorników dystroficznych. Zdecydowaną większość powierzchni terenu zajmują lasy iglaste (85%), natomiast pozostałą część siedliska rolnicze.

Powierzchnie wysoczyznowe zajęte są w przewadze przez leśne zbiorowiska zastępcze z sosną, świerkiem i brzozą w drzewostanach, w części przez odłogowane pola i grunty orne. W obrębie torfowisk wykształciła się głównie roślinność mszarna. W dystroficznych oczkach wodnych i dołach potorfowych występują agregacje pływaczy Utricularia vulgaris, U. minor.

Na obrzeżach torfowisk obecne są wąskie pasy łąk, lokalnie suche wrzosowiska. W ostoi znajduje się kilka śródleśnych, niewielkich zbiorników z dość liczną strzeblą. Powierzchnia tych zbiorników wynosi od 0,03 ha do 0,37 ha (razem 0,50 ha). W zbiornikach strzeblowych stwierdzono też liczne karasie pospolite i pojedyncze karasie srebrzyste.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Istnieje możliwość bezpośredniego dojazdu pociągiem PKP do Kościerzyny, w której okolicy położony jest opisywany obszar. Gmina ma bogatą ofertę noclegów oraz obiektów gastronomicznych.

Miasto Kościerzyna położone jest w województwie pomorskim, w krainie geograficznie zróżnicowanej pod względem krajobrazowym, zwanej Szwajcarią Kaszubską. Ten ogromnie zróżnicowany krajobraz ukształtowała epoka lodowcowa. To lodowiec skandynawski nawarstwił wzgórza morenowe, wyżłobił długie rynny jezior, pozostawił płaskie pola sandrowe, ukształtował doliny kaszubskich rzek. Jest to kraina nie tylko licznych, ale i pięknych jezior o suchych, piaszczystych brzegach, rzek oraz malowniczych, dość wysokich wzniesień. Teren ten zaliczany jest do krajobrazowo najpiękniejszych rejonów Polski.

Turystyka krajoznawcza

Atrakcje turystyczne Kościerzyny:

 • Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie, www.muzeum.koscierzyna.gda.pl
 • Stała Wystawa Polskiego Czerwonego Krzyża w Kościerzynie
 • Skansen Kolejowy
 • Neobarokowy Kościół p.w. Świętej Trójcy
 • Kaplica Matki Bożej Królowej Aniołów - ss. Niepokalanki, www.sanktuarium.pl
 • Neogotycki Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego
 • Rezerwat Przyrody "Strzelnica"

Turystyka aktywna

Szlaki piesze i rowerowe

 • Szlak Kaszubski Czerwony, (czerwony)
 • Szlak Wdzydzki Czarny, (czarny)
 • Szlak "Kaszubski im. J. Rydzkowskiego" (czerwony)
 • Szlak "Zbrzycy" (niebieski):
 • Szlak zielony, Kobyle - Górne Maliki - Góra - Lipa
 • Szlak czerwony: Zamek Kiszewski - Stara Kiszewa - Wygonin - Konarzyny
 • Ścieżka Przyrodniczo - Dydaktyczna, - szlak pieszy
 • Piesza ścieżka poprowadzona wokół Jeziora Schodno nad którym położona jest niewielka osada o tej samej nazwie, powstała na początku XVIII wieku.
 • Ścieżka przyrodnicza, Wdzydze Kiszewskie
 • szlak Kościerzyna - Szarlota - Lizaki - Grzybowo - Łubiana - Garczyn - Rezerwat Strzelnica – Kościerzyna
 • szlak Kościerzyna - Wierzysko - Juszki - Wdzydze Kiszewskie - Loryniec - Schodno - Grzybowski Młyn - Grzybowo - Sycowa Huta - Rybaki – Kościerzyna
 • szlak Kościerzyna - Garczyn - Łubiana - Korne - Owśnice - Wieprznica - Rezerwat Strzelnica – Kościerzyna
 • szlak Kościerzyna - Garczyn - Łubiana - Skoczkowo – Lipusz
 • szlak Kościerzyna - Rezerwat Strzelnica - Wieprznica - Owśnice - Gostomie - Niesiołowice - Węsiory

Szlaki kajakowe:

 • Szlak A - Górna Wda
 • Szlak B - Graniczna - Trzebiocha - szlak wodny

Zagrożenia:

Populacja strzebli w ostoi jest stosunkowo słabo narażona na zmiany środowiskowe ze względu na leśne otoczenie zbiorników, które zasiedla strzebla oraz znaczną odległość zbiorników i ich zlewni od terenów rolniczych i osiedleńczych. W największym ze zbiorników obserwowano ślady nieznacznej presji wędkarskiej - prawdopodobnie w stosunku do karasi. Potencjalnym zagrożeniem jest naturalna sukcesja roślinności, a tym samym zarastanie zbiorników, co zagraża zwłaszcza najmniejszym zbiornikom. Niektóre torfowiska podlegały w przeszłości eksploatacji; niektóre ze zbiorników powstały w wyniku eksploatacji torfu.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• strzebla błotna * - ryba
• kumak nizinny - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk, tel.: (58) 68 36 800, http://www.gdansk.rdos.gov.pl, e-mail: wsr@gdansk.uw.gov.pl

Informacja turystyczna:

 • Informator turystyczny http://www.turysta.com.pl/
 • Informacja turystyczna http://www.it-pomorze.pl/

Jednostki administracyjne:

• Kościerzyna (kościerski, woj. pomorskie)
• Stężyca (kartuski, woj. pomorskie)