Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Sztumskie Pole

Kod obszaru:

PLH220087

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

571,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Fragment kompleksu leśnego (95% stanowią lasy iglaste, 5% lasy mieszane), w którym rozmieszczone są niewielkie zagłębienia terenu, zajęte przez bór bagienny lub torfowiska przejściowe, niekiedy z dystroficznymi oczkami (w kilku z nich występuje strzebla błotna). Lasy występują głównie na siedlisku grądu subatlantyckiego; którego kilka lepiej zachowanych płatów znajduje się na tym terenie. W centralnej części ostoi obecnych jest skupienie niedużych wydm parabolicznych, pokrytych lasem.
Na obszarze występują siedliska leśne: grądu subatlantyckiego i boru bagiennego oraz nieleśnych: torfowisk przejściowych i zbiorników dystroficznych, ze stanowiskami strzebli błotnej. Interesująca jest rzeźba terenu, z obecnością grupy wydm.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Istnieje możliwość bezpośredniego dojazdu pociągiem PKP do miejscowości Sztum, w której okolicy położony jest opisywany obszar. Walorem Sztumu jest jego dobre położenie komunikacyjne: obecne i projektowane, Sztum bowiem leży na trasie komunikacyjnej drogi krajowej Nr 55 z Nowego Dworu Gdańskiego do Stolna (w pobliżu Torunia), posiada zatem dobre połączenie komunikacyjne z Gdańskiem (odległość 75 km), Gdynią (prom do Szwecji), Toruniem. Przy granicy gminy projektowany jest przebieg autostrady A-1 i drogi ekspresowej do Kaliningradu.

Sztum leży w północno- zachodniej części Pojezierza Iławskiego i charakteryzuje się szczególnymi walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi. Miasto otaczają lasy z dużą ilością zwierzyny łownej i bogatym runem leśnym. Krajobraz pojezierny oraz położenie w dolinie Wisły, czynią gminę atrakcyjnym terenem wypoczynku i rekreacji. Posiada piesze szlaki turystyczne, oraz leży na trasie międzynarodowego szlaku rowerowego-R1. Na terenie gminy można aktywnie wypoczywać w wielu kwaterach agroturystycznych, położonych w atrakcyjnych miejscach, oraz korzystać z kąpielisk, wypożyczalni sprzętu wodnego, pól namiotowych, kortów tenisowych, boisk i stadionu.

Turystyka krajoznawcza

Najatrakcyjniejszym zabytkiem miasta jest XIV - wieczny zamek pokrzyżacki - Letnia Rezydencja Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego. Na terenie Zamku odbywają sięi turnieje oraz pokazy walk rycerskich.

Do atrakcji miasta należą także:

 • Kościół Parafialny Św. Anny - główny element w krajobrazie staromiejskiej części Sztumu. Zbudowany po wojnie 13-letniej, obecny kształt uzyskał na przełomie lat 1900-1901. Wnętrze utrzymano w stylu neogotyckim, z elementami wystroju barokowego.
 • Poewangelicki Kościół - na miejscu dawnego Ratusza, w centralnej części Rynku. Powstała w latach 1816-1818 budowla o formach neoklasycystycznych.

Inne zabytki Ziemi Sztumskiej:

 • głaz upamiętniający podpisanie rozejmu polsko-szwedzkiego w Sztumskiej Wsi (1635 r.)
 • zabytkowe dworki w miejscowościach: Zajezierze, Michorowo, Cygusy, Czernin, Waplewo, Stążki, Ramzy Małe, Mleczewo, Wilczewo
 • grodziska: słowiańskie z XI w. w miejscowości Węgry; siedziba rodu Stangów - grodzisko w Stążkach; oraz grodziska kultury łużyckiej w Kalwie (650-125 p.n .e.) i Nowej Wsi
 • cmentarzyska kurhanowe w Koniecwałdzie, cmentarzysko w Nowym Targu
 • podcieniowy dom żuławski w Stalewie
 • XIX-wieczna śluza na rzece Nogat w Białej Górze
 • Dom Polski w Piekle wybudowany w 1937 r. jako Szkoła Polska w Wolnym Mieście Gdańsku - obecnie Izba Pamięci narodowej
 • odsłonięte fundamenty zamku komturskiego w Dzierzgoniu, jednego z najważniejszych zamków Zakonu Krzyżackiego - siedziba Wielkiego Szatnego
 • gotyckie kościoły z cennym wyposażeniem z okresu średniowiecza, renesansu i baroku: Postolin, Dzierzgoń, Żuławka Sztumska, Kalwa, Jasna, Krasna Łąka, Bągard, Pietrzwałd
 • szańce szwedzkie w Benowie ( I poł. XVII w.)

MAŁE MUZEUM" Stała wystawa muzealna Sztum i Ziemia Sztumska,
ul. Galla Anonima 8, tel.: (055) 640 30 10, www.aliem.of.pl

Turystyka aktywna

Szlaki turystyczne:

 • I szlak "Kopernikowski" – (czerwony, 444 km): Olsztyn - Dobre Miasto - Lidzbark Warmiński - Pieniężno - Braniewo - Frombork - Elbląg - Solnica - Malbork - (przez gminę Sztum) - Las Wielbarski - Gościszewo - Węgry - Uśnice - Biała Góra - Benowo - Ryjewo - Kwidzyn - Gardeja - Grudziądz.
 • II szlak "Nadwiślański" – (niebieski, 76 km): Sztum - Sztumskie Pole - Leśnictwo Wilki - Biała Góra - Piekło - Mątowy Wlk. - Lisewo - Palczewo - Drewnica - Mikoszewo.
 • III Międzynarodowy szlak rowerowy Euro Route R-1 – (zielony, 30 km) Benowo - Biała Góra - Sztumskie Pole - Sztum - Czernin - Mleczewo

Gmina Sztum posiada zróżnicowaną bazę noclegową. Oprócz hoteli i pokoi gościnnych, do dyspozycji turystów pozostają campingi i pola namiotowe. Niewątpliwą atrakcją gminy są pięknie położone gospodarstwa agroturystyczne.

Zagrożenia:

Ewentualna nieprawidłowa gospodarka leśna oraz zasypywanie, zanieczyszczanie lub zarybianie gatunkami drapieżnymi oczek dystroficznych ze strzeblą błotną.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• strzebla błotna * - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk, tel.: (058) 68 36 800, fax: (058) 68 36 803, email: wsr@gdansk.uw.gov.pl, www.gdansk.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Sztum (sztumski, woj. pomorskie)