Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Wielki Klincz

Kod obszaru:

PLH220083

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

288,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Lekko falisty teren z polami uprawnymi (siedliska rolnicze zajmują 92% obszaru) i rozrzuconymi gospodarstwami, położony na południowy wschód od zwartej zabudowy Wielkiego Klincza. Siedliska łąkowe i zaroślowe zajmują pozostałą część terenu. W zagłębieniu terenu obecne jest torfowisko przejściowe, w przeszłości eksploatowane, z kilkoma wyrobiskami - oczkami wodnymi, o charakterze dystroficznym, w których występuje strzebla błotna. Otacza je zubożały bór bagienny i brzeziny oraz pas łąki.
Skupienie zbiorników z bogatą populacją strzebli błotnej, w terenie, który wydaje się umożliwiać bezpieczne bytowanie tego gatunku w przyszłości, przy podjęciu ochrony.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Istnieje możliwość bezpośredniego dojazdu pociągiem PKP do Kościerzyny, w której okolicy położony jest opisywany obszar.

Miasto Kościerzyna położone jest w województwie pomorskim, w krainie geograficznie zróżnicowanej pod względem krajobrazowym, zwanej Szwajcarią Kaszubską. Ten ogromnie zróżnicowany krajobraz ukształtowała epoka lodowcowa. To lodowiec skandynawski nawarstwił wzgórza morenowe, wyżłobił długie rynny jezior, pozostawił płaskie pola sandrowe, ukształtował doliny kaszubskich rzek. Jest to kraina nie tylko licznych, ale i pięknych jezior o suchych, piaszczystych brzegach, rzek oraz malowniczych, dość wysokich wzniesień. Teren ten zaliczany jest do krajobrazowo najpiękniejszych rejonów Polski.

Turystyka krajoznawcza
Atrakcje turystyczne Kościerzyny:

 • Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie, www.muzeum.koscierzyna.gda.pl
 • Stała Wystawa Polskiego Czerwonego Krzyża w Kościerzynie
 • Skansen Kolejowy
 • Neobarokowy Kościół p.w. Świętej Trójcy
 • Kaplica Matki Bożej Królowej Aniołów - ss. Niepokalanki, www.sanktuarium.pl
 • Neogotycki Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego
 • Rezerwat Przyrody "Strzelnica"

Turystyka aktywna
Szlaki piesze i rowerowe

 • Szlak Kaszubski Czerwony, (czerwony): Olpuch Wdzydze PKP - Łubiana - Gołubie Kaszubskie - Chmielno - Kartuzy - Mirachowo - Kamienica Królewska, 124 km, 4 dni – PTTK
 • Szlak Wdzydzki Czarny, (czarny, 21 km): Olpuch Wdzydze PKP - Gołuń - Wdzydze Tucholskie - Borsk - Wiele, , 1 dzień – PTTK
 • Szlak "Kaszubski im. J. Rydzkowskiego" (czerwony, 67 km), PTTK
 • Szlak "Zbrzycy" (niebieski, 45 km): Swornegacie - leśniczówka Laska - Laska - Widno - Rolbik - Milachowo Młyn - Lęśno - Orlik - Wiele, PTTK
 • Szlak zielony, Kobyle - Górne Maliki - Góra - Lipa, PTTK
 • Szlak czerwony (12 km): Zamek Kiszewski - Stara Kiszewa - Wygonin - Konarzyny, PTTK
 • Ścieżka Przyrodniczo - Dydaktyczna, - szlak pieszy, 3 godz., PTTK. Piesza ścieżka poprowadzona wokół Jeziora Schodno nad którym położona jest niewielka osada o tej samej nazwie, powstała na początku XVIII wieku.
 • Ścieżka przyrodnicza, Wdzydze Kiszewskie, 1.5-2 godz., PTTK
 • szlak Kościerzyna - Szarlota - Lizaki - Grzybowo - Łubiana - Garczyn - Rezerwat Strzelnica – Kościerzyna
 • szlak Kościerzyna - Wierzysko - Juszki - Wdzydze Kiszewskie - Loryniec - Schodno - Grzybowski Młyn - Grzybowo - Sycowa Huta - Rybaki – Kościerzyna
 • szlak Kościerzyna - Garczyn - Łubiana - Korne - Owśnice - Wieprznica - Rezerwat Strzelnica – Kościerzyna
 • szlak Kościerzyna - Garczyn - Łubiana - Skoczkowo – Lipusz
 • szlak Kościerzyna - Rezerwat Strzelnica - Wieprznica - Owśnice - Gostomie - Niesiołowice - Węsiory, 20 km

Szlaki kajakowe:

 • Szlak A - Górna Wda, 20km - PTTK
 • Szlak B - Graniczna - Trzebiocha - szlak wodny – PTTK

Wypożyczalnie sprzętu wodnego
Wdzydze Kiszewskie, Przystań, tel. 686-50-33
Szarlota, OW Szarlota, tel. 686-42-91
Łubiana, OW Worzałówka, tel. 687-44-46

Gmina ma bogatą ofertę noclegów oraz obiektów gastronomicznych.

Zagrożenia:

Ewentualne niszczenie zbiorników (zasypywanie, osuszanie) lub ich naturalne zanikanie (zarastanie i wypłycanie), albo przekształcanie w stawy rekreacyjne, zwłaszcza zarybiane gatunkami ryb drapieżnych; intensyfikacja rolniczego lub rekreacyjnego zagospodarowania terenu, szczególnie z chemizacją.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• strzebla błotna * - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk, tel.: (058) 68 36 800, fax: (058) 68 36 803, email: wsr@gdansk.uw.gov.pl, www.gdansk.rdos.gov.pl
 • Kościerskie Centrum Informacji, ul. Rynek 21, 83-400 Kościerzyna, tel. (058) 686-28-80, fax. (058) 680-01-55, it@infokoscierzyna.pl

Jednostki administracyjne:

• Kościerzyna (kościerski, woj. pomorskie)