Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Leniec nad Wierzycą

Kod obszaru:

PLH220073

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

25 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar praktycznie w całości pokrywają lasy iglaste, jedynie 4 % zajmują wody śródlądowe. Ten nieduży obszar, obejmuje fragment doliny Wierzycy oraz brzeg Jeziora Wierzysko i przyległy las na siedlisku grądu subatlantyckiego, z obecnością zagłębienia z torfowiskiem przejściowym i oczkami dystroficznymi. Nad rzeką występują łąki, a na ich skraju pod lasem, jest stanowisko leńca bepodkwiatkowego.
Obecność stanowiska leńca bepodkwiatkowego, jednego z kilku zaledwie podawanych niegdyś w województwie, a drugiego wskazanego do objęcia ochroną w tutejszej sieci Natura 2000. Jest ono obserwowane od 27 lat, co wskazuje na trwanie populacji chronionego gatunku w tym miejscu. Oprócz tego, w ostoi są siedliska: grądu subatlantyckiego oraz torfowiska przejściowego i zbiorników dystroficznych, a także wilgotnych łąk nad rzeką.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Istnieje możliwość bezpośredniego dojazdu pociągiem PKP do Kościerzyny, w której okolicy położony jest opisywany obszar.

Miasto Kościerzyna położone jest w województwie pomorskim, w krainie geograficznie zróżnicowanej pod względem krajobrazowym, zwanej Szwajcarią Kaszubską. Ten ogromnie zróżnicowany krajobraz ukształtowała epoka lodowcowa. To lodowiec skandynawski nawarstwił wzgórza morenowe, wyżłobił długie rynny jezior, pozostawił płaskie pola sandrowe, ukształtował doliny kaszubskich rzek. Jest to kraina nie tylko licznych, ale i pięknych jezior o suchych, piaszczystych brzegach, rzek oraz malowniczych, dość wysokich wzniesień. Teren ten zaliczany jest do krajobrazowo najpiękniejszych rejonów Polski.

Turystyka krajoznawcza
Atrakcje turystyczne Kościerzyny:

 • Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie, www.muzeum.koscierzyna.gda.pl
 • Stała Wystawa Polskiego Czerwonego Krzyża w Kościerzynie
 • Skansen Kolejowy
 • Neobarokowy Kościół p.w. Świętej Trójcy
 • Kaplica Matki Bożej Królowej Aniołów - ss. Niepokalanki, www.sanktuarium.pl
 • Neogotycki Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego
 • Rezerwat Przyrody "Strzelnica"

Turystyka aktywna
Szlaki piesze i rowerowe

 • Szlak Kaszubski Czerwony, (czerwony): Olpuch Wdzydze PKP - Łubiana - Gołubie Kaszubskie - Chmielno - Kartuzy - Mirachowo - Kamienica Królewska, 124 km, 4 dni – PTTK
 • Szlak Wdzydzki Czarny, (czarny, 21 km): Olpuch Wdzydze PKP - Gołuń - Wdzydze Tucholskie - Borsk - Wiele, , 1 dzień – PTTK
 • Szlak "Kaszubski im. J. Rydzkowskiego" (czerwony, 67 km), PTTK
 • Szlak "Zbrzycy" (niebieski, 45 km): Swornegacie - leśniczówka Laska - Laska - Widno - Rolbik - Milachowo Młyn - Lęśno - Orlik - Wiele, PTTK
 • Szlak zielony, Kobyle - Górne Maliki - Góra - Lipa, PTTK
 • Szlak czerwony (12 km): Zamek Kiszewski - Stara Kiszewa - Wygonin - Konarzyny, PTTK
 • Ścieżka Przyrodniczo - Dydaktyczna, - szlak pieszy, 3 godz., PTTK. Piesza ścieżka poprowadzona wokół Jeziora Schodno nad którym położona jest niewielka osada o tej samej nazwie, powstała na początku XVIII wieku.
 • Ścieżka przyrodnicza, Wdzydze Kiszewskie, 1.5-2 godz., PTTK
 • szlak Kościerzyna - Szarlota - Lizaki - Grzybowo - Łubiana - Garczyn - Rezerwat Strzelnica – Kościerzyna
 • szlak Kościerzyna - Wierzysko - Juszki - Wdzydze Kiszewskie - Loryniec - Schodno - Grzybowski Młyn - Grzybowo - Sycowa Huta - Rybaki – Kościerzyna
 • szlak Kościerzyna - Garczyn - Łubiana - Korne - Owśnice - Wieprznica - Rezerwat Strzelnica – Kościerzyna
 • szlak Kościerzyna - Garczyn - Łubiana - Skoczkowo – Lipusz
 • szlak Kościerzyna - Rezerwat Strzelnica - Wieprznica - Owśnice - Gostomie - Niesiołowice - Węsiory, 20 km
 • Szlaki kajakowe:
 • Szlak A - Górna Wda, 20km - PTTK
 • Szlak B - Graniczna - Trzebiocha - szlak wodny – PTTK

Wypożyczalnie sprzętu wodnego
Wdzydze Kiszewskie, Przystań, tel. 686-50-33
Szarlota, OW Szarlota, tel. 686-42-91
Łubiana, OW Worzałówka, tel. 687-44-46

Gmina ma bogatą ofertę noclegów oraz obiektów gastronomicznych.

Zagrożenia:

Postępujące osuszanie łąk nad Wierzycą powoduje osłabienie siedliska, co może mieć bezpośredni wpływ na kondycję stanowiska leńca. Populacja jest częściowo osłabiona przez coroczne koszenie oraz wydeptywanie (przez skraj stanowiska przebiega droga gruntowa) oraz jednorazowe zrzucenie w pobliżu gruzu i śmieci. Niektóre działania w ramach gospodarki leśnej mogłyby spowodować zniszczenie populacji (np. zrywka prowadzona przez stanowisko leńca).

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• leniec bezpodkwiatowy

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk, tel.: (058) 68 36 800, fax: (058) 68 36 803, email: wsr@gdansk.uw.gov.pl, www.gdansk.rdos.gov.pl
 • Kościerskie Centrum Informacji, ul. Rynek 21, 83-400 Kościerzyna, tel. (058) 686-28-80, fax. (058) 680-01-55, it@infokoscierzyna.pl

Jednostki administracyjne:

• Kościerzyna (kościerski, woj. pomorskie)