Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Panieńskie Skały

Kod obszaru:

PLH020009

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

11,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje ciąg stromych ścian skalnych zbudowanych z piaskowców kredowych, wznoszących się 50 metrów nad doliną Bobru. Teren porośnięty jest zdegradowanym lasem grądowym. Przedmiotem, ochrony jest jedno z dwóch polskich stanowisk bardzo rzadkiego gatunku paproci - włosocienia cienistego. W obszarze zidentyfikowano też dwa rodzaje siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

 

Obszar położony w obrębie miejscowości Lwówek Śląski. Do Lwówka Śląskiego można szybko dojechać pociągiem np. Jeleniej Góry lub z Wałbrzycha. W Lwówku Śląskim możliwość noclegu. Obszar nie nadaje się do uprawiania turystyki - jest zbyt niewielki i przedmiot ochrony podatny na przypadkowe zniszczenie. Duże możliwości uprawiania turystyki pieszej i rowerowej w sąsiednim, projektowanym obszarze NATURA 2000 - Dolina Bobru, oraz w Parku Krajobrazowym Dolina Bobru.
Dalsze informacje można uzyskać także w Dolnośląskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Wrocław, www.dot.org.pl .

 

Zagrożenia:

Gospodarka leśna wpływająca w jakikolwiek sposób na strukturę lasu, wspinaczka skałkowa, badania naukowe połączone ze zbiorem okazów do zielników.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• włosocień cienisty

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wroclawiu, www.wroclaw.rdos.gov.pl Dyrekcja Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Wrocław Dolnośląska Regionalna Organizacja Turystyczna, Wrocław, www.dot.org.pl RDLP we Wrocławiu, 50-357 Wrocław, ul. Grunwaldzka 90, tel. (0-71) 3...; Nadleśnictwo Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski, ul. Obrońców Pokoju 2, tel. (0-75) 782-47-86 .

Jednostki administracyjne:

• Lwówek Śląski (lwówecki, woj. dolnośląskie)