Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Parowa

Kod obszaru:

pltmp585

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

4,8 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje jedną z największych w woj. dolnośląskim kolonii rozrodczych nietoperza - nocka dużego - na strychu kościoła w Parowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Boleslawiec ? Gozdnica do miejscowosci Parowa, 35 km na polnocny zachod od Boleslawca.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze. Obszar polozony w dolinie rzeki Czerna Wielka, w otoczeniu Borow Dolnoslaskich.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna, kajakowa, wedkarstwo.
Turystyka krajoznawcza: W Parowej można zwiedzić kościół .
Turyści korzystają z uslug gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najważniejszych zagrożeń należy: niepokojenie zwierząt, szczególnie w okresie rozrodu i hibernacji, uszczelnienie wlotów do obiektu, zmiany wokół obiektu, np. instalacja iluminacji, wycięcie drzew.
Zaproponowany obszar nie obejmuje żerowiska wykorzystywanego przez nietoperze.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek duży - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu www.wroclaw.rdos.gov.pl
Dolnośląska Organizacja Turystyczna ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław www.dot.org.pl

Jednostki administracyjne:

• Osiecznica (bolesławiecki, woj. dolnośląskie)