Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Otyń

Kod obszaru:

PLH080040

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

0,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje kościół w Otyniu. Na strychu kościoła żyje kolonia rozrodcza nocka dużego Myotis myotis. Dolot na strych umożliwiają okna na wieży. Jest to jedna z ważniejszych kolonii rozrodczych nocka dużego na Ziemi Lubuskiej ze względu na liczebność populacji nietoperzy.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Zielona Góra – Nowa Sól do miejscowości Otyń.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka krajoznawcza: Jednonawowy, zakończony prostokątnym prezbiterium kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w stylu późnogotyckim jest zbudowany z kamieni i cegły. Powstał w latach 1585-1587, na murach wcześniejszych. W 1676 r dobudowano czworoboczną, trzykondygnacyjną, barokową wieżę. Wyposażenie wnętrza barokowe.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Otyniu oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • niewłaściwy remont kościoła,
  • brak regularnego usuwania odchodów nietoperzy,
  • oświetlenie bryły kościoła w porze nocnej.

Zaproponowany obszar nie obejmuje żerowisk nietoperzy.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek duży - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl
  • Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu
  • PTOP "Salamandra"

Jednostki administracyjne:

• Otyń (nowosolski, woj. lubuskie)