Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Nieliska (dawniej Zbiornik w Nieliszu)

Kod obszaru:

PLB060020

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

3135,3 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje należący do systemu melioracyjnego Kanału Wieprz - Krzna zbiornik retencyjny na Wieprzu (wody śródlądowe zajmują 45% terenu ostoi), o powierzchni 900 ha, wraz z przyległymi lasami, głównie sosnowymi (47% powierzchni), łąkami i pastwiskami (2% obszaru) i terenami rolniczymi (5%). Zbiornik pełni funkcje przeciwpowodziową, produkcyjną (produkcja energii elektrycznej) i rekreacyjną. Zbiornik ma duże znaczenie jako miejsce zimowania wielu gatunków ptaków ze względu na niezamarzające wody oraz dla ptaków migrujących np. stwierdzono tu koncentracje ponad 8 000 osobników łyski. Na terenie ostoi występuje 29 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 9 innych, cennych i zagrożonych gatunków ptaków (nie wymienionych w Dyrektywie).

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Nielisz:
Zbiornik wodny w Nieliszu, Zamojskie Dni Folkloru - Zwierzyniec, Ogólnopolskie Święto Kwiatu Tytoniu Tytoniaki, festyn Sobótka, Dożynki, Nieliska Biesiada Kulturalna, Gminne Towarzystwo Sportowe Delta Nielisz. Dworek w Stawie Noakowskim, dworek w Ujazdowie, Pałac w Ruskich Piaskach, kwatery agroturystyczne, stadnina koni w Ruskich Piaskach, lasy z kwaterą myśliwską w Nowinach, organizowane są ogniska i kuligi, oczko wodne „Sodoma” w miejscowości Kolonia Zamszany.
Nielisz: Oddział PTTK w Zamościu, Ośrodek Informacji Turystycznej w Zamościu
Dojazd do ostoi koleją do Szczebrzeszyna, a następnie PKS lub indywidualnie 2 km drogą nr 858 Zamość - Zwierzyniec, do miejscowości Bogaczów, skąd 12 km na północ drogą lokalną do miejscowości Nielisz. O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory kulturowe i przyrodnicze. Omawiany teren, choć dotąd nie został objęty żadną formą ochrony, jest jednym z elementów przyrodniczych szlaków, związanych z Roztoczańskim Parkiem Narodowym i Szczebrzeszyńskim Parkiem Krajobrazowym. Zbiornik leży w regionie o największym usłonecznieniu - średnio przez połowę dni w roku świeci tu słońce. Panują tu dogodne warunki do uprawiania sportów wodnych, w tym wędkarstwa, sportów rowerowych i konnych, myślistwa i zbierania płodów leśnych. W Szczebrzeszynie można zwiedzić basztę - pozostałość zamku rycerskiego, a w Ujazdowie (1880 r.) i Ruskich Piaskach (1906 r.) - pałace. W gminie Nielisz organizowane są cykliczne imprezy: 24 czerwca Sobótka - z obrzędami nocy świętojańskiej, festyny z okazji dnia dziecka, pożegnanie lata i święto pieczonego ziemniaka. Turyści mogą korzystać z noclegów w gospodarstwach agroturystycznych w Nieliszu i w Kwaterze Myśliwskiej Nadleśnictwa Nowiny.

Zagrożenia:

Podstawowym zagrożeniem jest zalesianie terenów otwartych oraz nieekologiczna gospodarka leśna, łowiectwo, presja infrastruktury turystycznej i nadmierna penetracja wypoczywających oraz komunikacja kołowa.

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- Urząd Gminy Nielisz; - Zamojska Grupa OTOP; - Polski Związek Wędkarski; - Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne; - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 ? 24 ? 330, tel.: (081) 74? 24 ? 312 - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze BORT - 0/ Zamość , 22-400 Zamość , ul. Staszica 31 tel. (084) 639 31 43 , tel/fax 0-84/ 638 56 87 http://www.zamosc.pttk.pl/ , e-mail: pttk.zamosc@pro.onet.pl - Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 - Ratusz tel. 0-84/ 639 22 92, tel/fax 0-84 627 08 13 e-mail: zoit@osir.zamosc.plwww.zoit.zamosc.pl

Jednostki administracyjne:

• Sułów (zamojski, woj. lubelskie)
• Nielisz (zamojski, woj. lubelskie)