Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Opole Lubelskie (dawniej Liceum Ogól. w Opolu Lubelskim)

Kod obszaru:

PLH060054

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2724,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Opole Lubelskie leży w Kotlinie Chodelskiej. Budynek Liceum Ogólnokształcącego w Opolu Lubelskim wybudowany został w XVII wieku jako pałac Lubomirskich. Ostatni remont dachu przeszedł w latach 2001-2002. Zabudowania szkolne (pałacowe) stanowią istotne miejsce rozrodu nietoperza nocka dużego z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej. Obszar obejmuje też tereny żerowisk nietoperzy poza miastem.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Opole Lubelskie:
Nałęczowska Kolejka Dojazdowa, pociąg dojazdowy „Nadwiślanin”, miłośnicy wędkarstwa mogą spędzić czas nad rzeką Chodelką, kąpielisko w Opolu Lubelskim, walory kulturowe: Pałac Lubomirskich, Pałac w Parku Miejskim, Park Miejski, Kościół pod wezwaniem NMP, Nałęczowska Kolej dojazdowa, Spichlerz, ścieżki rowerowe: Kazimierz Dolny-Opole Lubelskie i inne, baza gastronomiczna i noclegowa: hotel „Karczma Opolska”, „Ratusz Cafe”, „Piwiarnia Marzycieli”, agroturystyka, plantacje chmielu, Kraina Lessowych Wąwozów.
Punkt Informacji turystycznej: Opole Lubelskie, PTTK Oddział Chełm
Opole Lubelskie leży ok. 50 km na południowy - zachód od Lublina, na skrzyżowaniu szlaków prowadzących na północ do Puław, na wschód do Lublina, a na południe do Sandomierza. O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory kulturowe. Rezydencja rodu Słupeckich została wniesiona w pierwszej połowie XVII wieku, w latach 1766-1773 została rozbudowana, a następnie pełniła rolę koszar. W mieście można jeszcze zwiedzić XVII wieczny klasztor pijarów, który do dziś zachował pierwotny kształt z bramą z dzwonnicą. Można również wziąć udział w Jarmarku Opolskim - corocznej imprezie plenerowej organizowanej w dniach 9-10-11 lipca. Nie mniej istotne są walory przyrodnicze samej ostoi, a także okolic Opola Lubelskiego. Na terenie gminy zachowały się dość duże obszary mało przekształcone i cenne ze względów przyrodniczych i krajobrazowych. Zostały one objęte ochroną prawną jako Wrzelowiecki Park Krajobrazowy i jego otulina oraz Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu. Obszary prawnie chronione zajmują aż 72,4% powierzchni gminy Opole Lubelskie. Turyści mogą korzystać z noclegów w Opolu Lubelskim, w hotelu i gospodarstwach agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą: uszczelnianie wlotów do kryjówek, remonty i przebudowa schronień nietoperzy szczególnie w okresie ich rozrodu, wykorzystanie toksycznych środków ochrony drewna i nadmierne udostępnianie turystyczne kryjówek.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek duży - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie ul. Magnoliowa 4, 20-143 Lublin tel. (81) 710 65 00, fax (81) 710 65 01 e-mail: sekretariat@rdos.lublin.pl, http://lublin.rdos.gov.pl/ Urząd Gminy Opole Lubelskie ul Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie www.opolelubelskie.pl tel. 081-827-72-01 Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, www: http://www.lrot.pl Punkt Informacji Turystycznej w Opolu Lubelskim ul. Długa 17 tel. (81) 827 21 33 email: pit.opole@gmail.com Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie ul. Lubelska 139d/15 22-109 Chełm 6 tel. 507 324 323, 600 970 932 e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl, http://ow_chelm.pttk.pl

Jednostki administracyjne:

• Opole Lubelskie (opolski (lubelskie), woj. lubelskie)
• Poniatowa (opolski (lubelskie), woj. lubelskie)