Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Obuwik w Uroczysku Świdów

Kod obszaru:

PLH060106

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

36,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Niewielki kompleks leśny położony w dolinie rzeki Białki. Teren płaski, podłoże stanowi mozaika torfów i gruntów mineralnych. Las graniczy z dużym zbiornikiem retencyjnym "Żelizna". Obszar wyznaczony w celu ochrony licznej populacji obuwika pospolitego (761 pędów). Stanowisko wypełnia lukę w zasięgu gatunku, jest znacznie oddalone od stanowisk w południowej części województwa lubelskiego. Ma duże znaczenie z powodu zajmowania nietypowego siedliska - grądu niskiego. Część obszaru - 14% zajmuje dobrze zachowana dąbrowa ciepłolubna.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Międzyrzec Podlaski:
Gospodarstwa agroturystyczne w Drelowie, Tłuściec, Brzozowica Duża, zabytki: Kościół p.w. św. Mikołaja, kościół p.w. św. Józefa, kościół p.w. św. Piotra i Pawła, cmentarz katolicki, cmentarz żydowski, zespół dawnej poczty konnej, plebania-dawna szkoła parafialna, dworzec kolejowy, Rynek Miejski-obecnie plac Jana Pawła II, Szpital Miejski, Kapliczki, baza noclegowa: hotelik MOSiR, Las Vegas-usługi hotelarskie, Mini-Hotelik, Hotel Hesperus, Stanica ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa, w okolicy zbiegają się liczne rzeki Krzna Północna, Krzna Południowa, Piszczka oraz Kanał Wieprz - Krzna, akweny wodne po wyrobiskach „Żwirownia”, 300 ha zbiornik retencyjny „Żelizna”. Rozwój turystyki kwalifikowanej: żeglarstwo, kajakarstwo, architektura drewniana, kultura ludowa –plastyka obrzędowa, malarstwo, rzeźba, tkactwo.
Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie, Centrum Informacji Turystycznej Biała Podlaska
Dla turystów lubiących zwiedzanie zabytków interesujące mogą okazać się m.in.: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm. W Janowie Podlaskim znajduje się znana stadnina koni. Dla lubiących wypoczynek w lesie na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części województwa lubelskiego, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych.
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie.

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem dla obuwika jest ograniczenie dostępu światła do dna lasu w wyniku zwiększenia zwarcia drzewostanu i podszytu. Przeciwdziała temu ekstensywna gospodarka leśna prowadzona przez prywatnych właścicieli lasu.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• muchołówka mała - ptak
• gąsiorek - ptak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 24 312
  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl
  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
  • Oddział PTTK w Chełmie ul. Lubelska 139d/15 22-109 Chełm 6
  • Centrum Informacji Turystycznej ul. Warszawska 12c, 21-500 Biała Podlaska

Jednostki administracyjne:

• Komarówka Podlaska (radzyński, woj. lubelskie)