Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Murawy Gorzowskie

Kod obszaru:

PLH080058

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

79,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Gorzowskie Murawy należą do najcenniejszych obszarów w Zachodniej Polsce chroniących zanikające murawy kserotermiczne. Zajmują kompleks wzgórz na krawędzi pradoliny Warty znajdujący się w granicach miasta Gorzowa Wielkopolskiego, na terenie dawnego poligonu wojskowego. Wyznaczony obszar Natura 2000 składa się z dwóch kompleksów. Główny kompleks w całości pokrywa się z granicami rezerwatu przyrody "Gorzowskie Murawy", który powstał w 2006 roku, w miejscu dawnego poligonu wojskowego. Do początku lat 70. XX wieku, teren ten był ekstensywnie użytkowany rolniczo, poprzez wypas owiec. W wyniku jego zaniechania zaczął nasilać się proces sukcesji naturalnej. Aktualnie zostały podjęte działania aktywnej ochrony. Mniejszy kompleks położony przy torach kolejowych w zachodniej części Gorzowa stanowi użytek ekologiczny "Gorzowskie murawy kserotermiczne" utworzony w 2005 roku. Na terenie rezerwatu występują siedliska muraw ostnicowych, kłosownicowych i szczotlichowych oraz wrzosowisk i borów suchych, które zajmują 48,37 ha czyli ponad 60% obszaru. Mimo wysokich walorów przyrodniczych, stanu żadnego z siedlisk występujących na tym terenie nie oceniono jako wzorcowego. Wszystkie płaty cechowały zniekształcenia spowodowane ekspansją neofitów, zaniechaniem użytkowania rolniczego i dużą antropopresją. Flora roślin naczyniowych liczy 244 gatunki, z których wiele to rzadkie i zagrożone gatunki ciepłolubne jak ostnica włosowata, kłosownica pierzasta, dzwonek syberyjski, pajęcznica liliowata i goździk piaskowy. Występują tutaj również gatunki ptaków związane z tego typu siedliskami. Na terenie użytku ekologicznego znajduje się dobrze wykształcona murawa ostnicowa.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Gorzów Wielkopolski – miasto na prawach powiatu w województwie lubuskim, siedziba wojewody lubuskiego. Położone nad Wartą, w zachodniej Polsce. Miasto stanowi ważny węzeł drogowy w którym przecinają się dwie drogi krajowe:

 • droga krajowa nr 3 relacji Świnoujście – Szczecin – Gorzów Wlkp. – Zielona Góra – Legnica – Jelenia Góra – Jakuszyce,
 • droga krajowa nr 22 relacji Kostrzyn nad Odrą – Gorzów Wlkp – Wałcz – Elbląg – Grzechotki.

Miasto posiada obwodnicę, która jest częścią przyszłej drogi ekspresowej S3. W mieście rozpoczynają się także 4 drogi wojewódzkie. Droga wojewódzka nr 132 biegnąca do Kostrzyna nad Odrą, droga wojewódzka nr 151 do Choszczna, droga wojewódzka nr 158 do Drezdenka oraz droga wojewódzka nr 130 do Dębna. Oprócz tego z miasta wybiegają drogi powiatowe m.in. do Borka, Ulimia, Chwalęcic, Santoka. Obecnie przez miasto przebiega linia kolejowa nr 203 (Berlin-Kostrzyn nad Odrą-Gorzów-Piła-Tczew), która dzięki węzłowi kolejowemu w Krzyżu Wielkopolskim łączy miasto ze Szczecinem i Poznaniem. Z miasta wychodzi także linia kolejowa nr 367 biegnąca w kierunku Zbąszynka, oraz linia kolejowa nr 415 do Myśliborza. W Gorzowie Wlk. działa 5 stacji kolejowych, z czego najważniejsza to Gorzów Wielkopolski. Pozostałe to Gorzów Wlkp. Wieprzyce, Gorzów Wlkp. Zamoście, Gorzów Wlkp. Karnin i Gorzów Wlkp. Zieleniec. Gorzów Wielkopolski posiada dobrze rozwiniętą bazę noclegową i gastronomiczną.

Turystyka krajoznawcza: zabytki Gorzowa Wlk. to m.in.:

 • historyczny układ urbanistyczny tzw. Nowego Miasta powstały od 1876 roku do XX wieku,
 • katedra Wniebowzięcia NMP – kościół farny z XIV wieku,
 • kościół parafialny pw. Świętego Krzyża z 1855 roku (ul. Warszawska) ,
 • kościół ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki parafialny pw. Chrystusa Króla (ul. Grobla),
 • kościół pw. MB Królowej Polski z 1828 (ul. Poznańska (Karmin)),
 • cmentarz przykościelny,
 • klasztor oblatów
 • cmentarz rzymskokatolicki, ul. Warszawskiej z połowy XIX wieku,
 • cmentarz żydowski przy ul. Gwiaździstej, początek XVIII wieku do 1942,
 • aleja lipowa przy ul. Walczaka,
 • mury obronne z XV wieku,
 • gmach teatru im. J. Osterwy z początku XX wieku (ul. Teatralna 9),
 • park przy ul. Kobylogórskiej
 • ratusz (obecnie biura) przy ul. Obotryckiej 16, wybudowany po 1920,
 • zespół poczty i telegrafu z 1890 roku, przebudowany 1905 (ul. Pocztowa 15-19 / ul. Strzelecka 25):

Informacji o obszarze można szukać:
- PTTK Ziemi Gorzowskiej, Prezes Zbigniew Rudziński, ul. Mieszka I-go 15/1 tel. 604 207 243, www.pttk-ziemiagorzowska.pl
- Miejskie Centrum Informacji, ul.Wełniany Rynek (obok Arsenału), tel. 695-302-371

Zagrożenia:

Ekspansja neofitów, zaniechanie użytkowania rolniczego i duża antropopresja;

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Gorzowskie Murawy - rezerwat leśny
• Gorzowskie Murawy Kserotermiczne - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• gąsiorek - ptak
• lerka - ptak
• jarzębatka - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, XIII piętro, tel.: (095) 7115 338, Fax (095) 7115 - 524, e-mail: wrs@uwoj.gorzow.pl, www.gorzow.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Gorzów Wielkopolski (Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie)