Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Mrowle Łąki

Kod obszaru:

PLH180043

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

294,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja położona jest w Kotlinie Sandomierskiej. Składa się ona z czterech enklaw skoncentrowanych w większości w dolinie rzeki Mrowli. Jest to miejscami trudno dostępny teren ze względu na postępującą sukcesję (zarastanie) i lokalne podtopienia .Charakterystyczne dla obszaru jest występowanie bogatej fauny motyli.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Ostoja składa się z czterech mniejszych płatów położonych dość blisko siebie. W okolice Mrowlach Łąk można się dostać samochodem, jadąc drogą krajową numer 9 z Głogowa Małopolskiego w kierunku Rzeszowa. Do Rzeszowa można dojechać również PKS-em, skąd dalej, w pobliże ostoi dowiezie nas miejski autobus. Najbliższe stacje PKP znajdują się w Rzeszowie, Głogowie Małopolskim czy Świlczy.

GŁOGÓW MAŁOPOLSKI
Turystyka krajoznawcza:

 • Rynek
 • XVIII – wieczny ratusz
 • Kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy
 • Dawny Pałac Lubomirskich
 • Kościół p.w. Matki Boskiej Śnieżnej

Turystyka krajoznawcza, piesza:

 • Żółty szlak pieszy „Dookoła Rzeszowa”
 • Niebieski szlak pieszy

Turystyka konna:

 • Stadnina koni „Leśna Wola”

RZESZÓW
Turystyka krajoznawcza:

 • Zamek Lubomirskich z XVI wieku
 • Pałacyk letni Lubomirskich
 • Kościół parafialny p.w. św. Stanisława i św. Wojciecha (Kościół Farny)
 • Zabytkowy Klasztor Bernardynów z okazałym kościołem p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii
 • Teatr im. Wandy Siemaszkowej założony w 1944 roku jako Teatr Narodowy
 • Budynek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej z 1890 roku
 • Kościół Świętego Krzyża w stylu późnego renesansu
 • Muzeum Okręgowe w budynku klasztornym
 • Starówka i rynek z ratuszem z końca XVI wieku
 • Kościół garnizonowy p.w. Matki Boskiej Królowej Polski

Turystyka krajoznawcza, piesza:

 • Ścieżka przyrodnicza im. Władysława Szafera,
 • Szlak pieszy „Dookoła Rzeszowa”
 • Trasa w poszukiwaniu „Ekolandii”
 • Szlak historyczno – turystyczny im. płk Leopolda Lisa – Kuli
 • Podziemna trasa turystyczna „Rzeszowskie piwnice”

Zagrożenia:

Zagrożeniem dla ostoi będzie zaniechanie użytkowania kośnego, osuszanie terenu i intensyfikacja gospodarki na łąkach. Negatywny wpływ ma również zalesianie łąk i nieużytków, jak również naturalna sukcesja i zarastanie.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• czerwończyk fioletek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów tel. (17) 785 00 44 fax (17) 852 11 09 e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/

Jednostki administracyjne:

• Głogów Małopolski (rzeszowski, woj. podkarpackie)
• Świlcza (rzeszowski, woj. podkarpackie)
• Trzebownisko (rzeszowski, woj. podkarpackie)