Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Maśluchy

Kod obszaru:

PLH060105

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

91,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Murawa bliźniczkowa zajmuje rozległe pastwisko będące własnością wspólnoty wiejskiej. Teren nie jest rolniczo wykorzystywany już od wielu lat. Obserwuje się niezbyt szybkie wkraczanie roślinności krzewiastej i drzew (grusza, sosna, czeremcha amerykańska). Obszar ma na celu ochronę najbardziej typowo wykształconej w skali województwa lubelskiego murawy bliźniczkowej. Występuje tutaj pełen zestaw gatunków charakterystycznych zbiorowiska. Bogactwo florystyczne podkreśla najliczniejsza z opisanych w kraju populacja nasięźrzału rutolistnego.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Uścimów:
Nowa Jedlanka: schronisko młodzieżowe, Krasne: ośrodek wypoczynkowy „Krasne” i „Relax”, pola namiotowe i gospodarstwa agroturystyczne.
W sąsiedztwie lasów znajdują się śródleśnie jeziora: Gościnnieckie, Czarne, Obradowskie oraz stawy: Wiklik, Rumieniec, Płonne, Prokop.
Przez Lasy Parczewskie biegnie turystyczny Szlak Partyzancki, oznaczony kolorem czerwonym i szlak zielony "Leśny".
Bieg Jezior: impreza sportowa organizowana cyklicznie

Ostrów Lubelski:
Jezioro Miejskie i Mytycze, Lasy Parczewskie, agroturystyka, park krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie, rekreacja na terenie jezior, źródełko wodne w Jamach, kaplica Mauzoleum w Jamach.
Ostrów Lubelski: PTTK Oddział w Chełmie, Informacja Turystyczna w Chełmie

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie. Dla turystów lubiących zwiedzanie zabytków interesujące mogą okazać się m.in.: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm. W Janowie Podlaskim znajduje się znana stadnina koni. Dla lubiących wypoczynek w lesie na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części województwa lubelskiego, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych.

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem jest zaprzestanie użytkowania pastwiska. W wyniku sukcesji pojawiają się drzewa, głównie sosna i grusza oraz krzewy (czeremcha amerykańska). Zagrożeniem jest również eksploatacja piasku i zaśmiecanie terenu.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• derkacz - ptak
• lerka - ptak
• gąsiorek - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 24 312
  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl - Informacja Turystyczna w Chełmie http://www.itchelm.pl/
  • Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie ul. Lubelska 139d/15 22-109 Chełm 6 , e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl, tel. 507 324 323, 600 970 932, http://ow_chelm.pttk.pl

Jednostki administracyjne:

• Uścimów (lubartowski, woj. lubelskie)