Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Liwocz

Kod obszaru:

PLH180046

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

327,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar ostoi obejmuje południowe zbocze góry Liwocz porośnięte lasem liściastym i mieszanym. Są to dobrze wykształcone i zachowane płaty żyznej buczyny karpackiej Dentario glandulosae - Fagetum w formie podgórskiej i reglowej. Teren zbudowany jest głównie z piaskowców, łupków, zlepieńców i margli, na których wykształciły się gleby brunatne i brunatne kwaśne.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Do podnóża góry można dojechać PKS-em do jednej pobliskich wsi, np. do wsi Czermna. W okolice ostoi można również dotrzeć własnym środkiem transportu, kierując się na północny zachód z Jasła. Najbliższe stacje PKP znajdują się w Jaśle i Skołyszynie.

Przez obszar pasma Liwocz – Brzanka prowadzą dwa szlaki turystyczne: zielony – z Jabłonicy na Liwocz; żółty – z Kołaczyc przez Liwocz, Brzanki do Siedlisk. Na Liwoczu znajduje się platforma widokowa, skąd można podziwiać widok na dolinę Wisłoki. Ponadto na platformie ustawiony jest wielki krzyż, oświetlany nocą i pomnik Jana Pawła II. Na stokach góry rozmieszczone są stacje drogi krzyżowej. Znajduje się też całoroczna szopka, źródło wody siarkowej i kamień pustelnika. Pielgrzymi zmierzają na szczyt, by pomodlić się w Sanktuarium Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju. W gminie Liwocz na szczególną uwagę zasługuje znajdujący się na terenie wsi Brzyska, zespół pałacowo- dworski, wpisany do rejestru zabytków ze względu na swą szczególną wartość historyczną.

Turystyka krajoznawcza, rowerowa:

  • czerwony szlak rowerowy (52 km).

Dwa szlaki piesze:

  • Zielony szlak Jabłonica - Liwocz – Czermna
  • Międzygminny spacerowy szlak turystyczny Święcany - Przybówka

Turystyka krajoznawcza, szlaki tematyczne:

  • Szlak naftowy – szlak transgraniczny łączący ze sobą miejsca związane z narodzinami i historią przemysłu naftowego.
  • Podkarpacki Szlak Winnic – obecnie Podkarpacki Szlak Winnic liczy 40 winnic z terenu Podkarpacia.
  • Szlak architektury drewnianej - jedno z największych przedsięwzięć znakowania szlaków w Polsce, w które włączyło się trzy województwa: małopolskie, podkarpackie i śląskie.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Park Krajobrazowy Pasma Brzanki - rezerwat leśny
• Liwocz - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kumak górski - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, tel.: (12) 61-98-120, fax.: (12) 61-98-122, sekretariat@rdos.krakow.pl, http://bip.krakow.rdos.gov.pl

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, tel.: (17) 785-00-44, fax.: (17) 852-11-09, sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl

Informacja turystyczna:

  • Małopolska Organizacja Turystyczna, tel./fax.: 12 421-16-04, biuro@mot.krakow.pl
  • Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, tel.: (17) 852 00 09, prot@prot.rzeszow.pl, http://www.podkarpackie.travel.pl

Jednostki administracyjne:

• Brzyska (jasielski, woj. podkarpackie)
• Skołyszyn (jasielski, woj. podkarpackie)
• Szerzyny (tarnowski, woj. małopolskie)