Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Bródek

Kod obszaru:

PLH060085

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

208,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja położona jest w strefie wododziałowej Huczwy (dopływu Bugu) i Łabuńki (dopływu Wieprza) pomiędzy Kotliną Hrubieszowską a Kotliną Zamojską. Ostoja obejmuje 4 kompleksy głównie grądów subkontynentalnych odmiany wołyńskiej grąd subkontynentalny z licznym występowaniem gatunków ciepłolubnych. Obszar obejmuje płaty grądów z licznym występowaniem obuwika pospolitego (ponad 1400 os.) i licznymi gatunkami rzadkimi i chronionymi. Populacja obuwika stanowi 3,5 - 4,7 % populacji wojewódzkiej i ponad 2% populacji krajowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Adamów: we wsi znajduje się zabytkowy klasycystyczny kościół parafialny z 1. połowy XIX w.
Gospodarstwa agroturystyczne: Gospodarstwo Agroturystyczne Zielone Zacisze, Gospodarstwo Agroturystyczne Elżbieta i Henryk Tkacz.
Ścieżka historyczno-przyrodnicza do Wojdy, muzeum w Bondyrzu, Farma Strusi, hodowla i łowisko pstrągów, wycieczki do Lwowa i po Roztoczu.
Międzynarodowy Festiwal Folkloru Roztocze, wycieczki rowerowe z ornitologiem,
Adamów: Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej. Lokalna Organizacja Turystyczna Zamość i Roztocze
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie. Dla turystów lubiących zwiedzanie zabytków interesujące mogą okazać się m.in.: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm. W Janowie Podlaskim znajduje się znana stadnina koni. Dla lubiących wypoczynek w lesie na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części województwa lubelskiego, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych.

Zagrożenia:

Populacji obuwika zagraża naturalny proces sukcesji w grądzie prowadząca do nadmiernego zwarcia warstwy krzewów i drzew.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 24 312
  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl
  • Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 (Ratusz) 22-400 Zamość Tel/Fax: 084 627 08 13 Tel. 084 639 22 92
  • Lokalna Organizacja Turystyczna Zamość i Roztocze Rynek Wielki 4 22-400 Zamość
  • Adamów Informacja agroturystyczna Urząd Gminy w Adamowie tel. 084 755 31 67

Jednostki administracyjne:

• Łabunie (zamojski, woj. lubelskie)