Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Łopiennik

Kod obszaru:

PLH060081

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

157,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 191–254 m n.p.m. i obejmuje fragmenty wierzchowiny zbudowanej ze skał węglanowych pod płytką warstwą utworów pylastych, gliniastych i piasków (Las Łusienny). Obszar łagodnie opada w dolinę rzeki doliny Łopy. Strefa krawędziowa doliny pocięta jest wąwozami (Górowskie Doły). Lasy liściaste i mieszane zajmują 98% powierzchni, w tym ponad 50% obszaru zajmują siedliska grądu subkontynentalnego.

Ważne stanowisko obuwika pospolitego.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony jest w obrębie Wyniosłości Giełczewskiej. Dobra dostępność komunikacyjna: dojazd zarówno autobusem jak i samochodem drogą krajową nr 17 Lublin – Zamość, która prowadzi przez miejscowość Łopiennik. Stąd należy kierować się na południowy zachód ok.4 km do obszaru. Turyści korzystają z usług gospodarstw agroturystycznych. Zapleczem noclegowym i gastronomicznym może też być pobliskie miasto Krasnystaw.

Najcenniejszym walorem obszaru jest przyroda lasu z gatunkami wapieniolubnymi.

Rozwinęły się tu różne formy turystyki:

  • turystyka piesza, konna i rowerowa i wszystkie atrakcje związane z płodami leśnymi.
  • turystyka krajoznawcza - w sąsiedztwie obszaru można zwiedzić: w Łopienniku dwór szlachecki, zabytki Krasnegostawu.

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem dla lasów obszaru są wycinki i nasadzenia gatunków obcych siedliskowo (pinetyzacja).

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 24 312
  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl
  • Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej Lublin 20-113 ul. Jezuicka 1/3 Tel.: 081 5324412 Fax: (81) 4423556
  • Oddział Miejski PTTK w Lublinie 20-111 Lublin, Rynek 8 tel.: 081 532 49 42, fax: 081 532 37 58 e-mail: pttklublin@wp.pl

Jednostki administracyjne:

• Łopiennik Górny (krasnostawski, woj. lubelskie)