Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Chłodnia w Cieszkowie

Kod obszaru:

PLH020001

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

18,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje jedno z największych zimowisk mopka na Dolnym Śląsku. Ma on również znaczenie dla nietoperzy odbywających migracje. Późnym latem i jesienią obserwuje się tu gody wielu osobników. W piwnicy dworskiej wprowadzono szereg zmian, aby stworzyć optymalne warunki mikroklimatyczne dla nietoperzy. Zbudowano m.in. dodatkowe ścianki działowe i zapewniający odpowiednią wilgotność powietrza basen.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Chłodnia w Cieszkowie to obszerna, ceglana piwnica lodowa, położona w lesie w pobliżu Cieszkowa. Pochodzi prawdopodobnie z XIX w., kiedy to służyła potrzebom pałacu w Cieszkowie. Obiekt nie dostępny dla turystów. W pobliżu znajdują się dwa bardzo atrakcyjne turystycznie obszary NATURA 2000: ptasi raj w Dolinie Baryczy oraz Dąbrowy Krotoszyńskie.

Dalsze informacje można uzyskać w Dolnośląskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Wrocław, www.dot.org.pl oraz Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy, Trzebnica, www.sgtbarycz.pl.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą niekontrolowana penetracja i zmiany mikroklimatu. W związku z częstymi aktami wandalizmu, obiekt został zamknięty.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• mopek - ssak
• nocek duży - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław tel. (71) 340 68 07, fax (71) 340 68 06 e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl/
RDLP we Wrocławiu 50-357 Wrocław, ul. Grunwaldzka 90 tel. (71) 377-17-00
Nadleśnictwo Milicz 56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 18 tel. (71) 384-00-82
Dolnośląska Regionalna Organizacja Turystyczna, Wrocław www.dot.org.pl

Jednostki administracyjne:

• Cieszków (milicki, woj. dolnośląskie)