Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Łabowa

Kod obszaru:

PLH120036

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

3251,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:
W ramach Shadow Lst proponowane jest znaczne powiększene obszaru (do 4122,45 ha).

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje położona na pograniczu Beskidu Sądeckiego i Beskidu Niskiego, po obu stronach rzeki Kamienicy
Obszar położony jest na terenie Beskidu Niskiego, w jego północno-zachodnim krańcu, blisko Nowego
Sącza. Kościół pw. św. Stanisława Bpa i M. w Łabowej położony jest w pobliżu rzeki Kamienicy w sąsiedztwie pojedynczych gospodarstw. Otoczony licznymi kępami drzew i krzewów, łąkami i polami uprawnymi. Obszerny, nieużytkowy strych murowanego kościoła z 1784 roku. Dach kryty blachą na goncie z licznymi szczelinami i zakamarkami. Wlot na strych przez okienka w pięciu sygnaturkach i liczne
otwory szczelinowe. Jednonawowy kościół pw. Św. Bartłomieja w Kamionce Wielkiej z 1621 roku posiada wieżę dobudowaną w XIX wieku. Dawna drewniana cerkiew grekokatolicka Narodzenia Matki Bożej z 1815 r. od 1981 r. użytkowana jest jako kościół rzymskokatolicki.
Zgodnie z Kryteriami wyboru schronień nietoperzy do ochrony w ramach polskiej części sieci Natura
2000, obiekt uzyskał 44 punkty, co daje podstawy do włączenia go do sieci Natura 2000. Na terenie
obszaru stwierdzono 1 gatunek nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.
Obszar obejmuje również żerowisko nietoperzy.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Gmina Łabowa leży w połowie drogi pomiędzy Nowym Sączem i Krynicą, z którymi ma dogodne połączenie, Łabowa – Nowy Sącz – 17 km, Łabowa – Krynica – 18 km
Gmina dysponuje 300 miejscami noclegowymi w Kamiannej, Krzyżówce, Hali Łabowskiej i Uhryniu.
łączna długość tras narciarskich – 1,46 km
ilość wyciągów – 5 orczykowych

Zagrożenia:

Obecność kun na strychu, likwidacja wlotów, wycięcie drzew osłaniających wylot, wycięcie zadrzewień na trasie przelotów.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Popradzki Park Krajobrazowy - park krajobrazowy

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• podkowiec mały - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków (do korespondencji), http://www.mot.krakow.pl/ Krynicka Organizacja Turystyczna, ul. Piłsudskiego 8 33-380 Krynica- Zdrój, www.krynica.org.pl Sądecka Lokalna Organizacja Turystyczna, ul. Nadbrzeżna 40, 33-300 Nowy Sącz, www.nowysacz.pl

Jednostki administracyjne:

• Łabowa (nowosądecki, woj. małopolskie)
• Nawojowa (nowosądecki, woj. małopolskie)
• Kamionka Wielka (nowosądecki, woj. małopolskie)