Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Lipny Dół

Kod obszaru:

PLH12_17

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

36,8 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez Rząd RP w 2009 r.

Opis przyrodniczy:

Obszar "Lipny Dół" położony jest w zachodniej części Wyżyny Miechowskiej na terenie gminy Książ Wielki w powiecie miechowskim. Znajduje się w wydzieleniu 30g, należącym do Nadleśnictwa Miechów, w granicach Leśnictwa Chrusty. Teren jest pofałdowany, od wschodu ciągnie się wąwóz, będący wynikiem erozji wodnej cieku wodnego, obecnie pojawiającego się okresowo. W pobliżu drogi wywozowej rozwidla się na zachód i południe. Na dnie wąwozu znajduje się wąskie koryto. Droga wywozowa wpływa niekorzystnie na stosunki wodne, przecinając i blokując linie cieku wodnego. Obszar ma długość ok.760 m, szerokość od ok. 390m do ok. 640 m. Obszar wyróżnia się dobrze zachowanymi fragmentami wielogatunkowego lasu liściastego naturalnego pochodzenia, z bogatą roślinnością zielną i dużym udziałem roślinności kserotermicznej. Zespół grądu występuje tu w trzech wariantach (niski, typowy z przytulią Schultesa, grąd z udziałem gatunków acydofilnych) i odznacza się dobrym stanem zdrowotnym i sanitarnym. Obecne są fragmenty zespołu świetlistej dąbrowy mające tendencje zanikowe z miodownikiem i groszkiem czerniejącym. Z rzadszych gatunków chronionych wymienić warto: lilię złotogłów, buławnik wielkokwiatowy i tojad dziubaty.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Książ Wielki:
Zamek Mirów został zbudowany w latach 1585-1595 r. obecnie zwany Polskim Akropolem pałac ma trzy wysokie kondygnacje. Z czasów dawnych zachowało się wiele detali renesansowych, m.in. sklepienia oraz portale i obramowania okienne, a z pierwotnego systemu obronnego przetrwała jedna kurtyna wraz ze strzelnicami i resztkami bastionu. Zamek położony jest na wzniesieniu we wschodniej części miasta, po lewej stronie drogi nr 7 prowadzącej z Kielc do Krakowa.
Synagoga w Książu Wielkim. W latach powojennych była użytkowana jako magazyn, lecz od wielu lat stoi opuszczona. O jej pierwotnym przeznaczeniu świadczą wyłącznie półkoliste okna i wnęka po aron ha-kodesz w zrujnowanej sali modlitewnej.
Szlak Renesansu w Małopolsce. Kamieniołom w Czętochowicach. Częstoszowice są położone na południowy wschód od Książa Wielkiego za kompleksem stawów rybnych, w dolinie rzeki Nidzicy. W Częstoszowicach od dawnych czasów znajdowały się kamieniołomy i piaskownia. Na zachodnim zboczu doliny był kamieniołom kamienia wapiennego, który od XVIII w. do lat 30-tych XX w. wykorzystywano do budowy domów w okolicznych miejscowościach.
Hotel Zameczek-Książ Wielki

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Lipny Dół koło Książa Wielkiego - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- Regionalny Portal Internetowy "Wrota Małopolski", e-mail: wrota@malopolska.mw.gov.pl tel. +48 12 63 03 521, fax +48 12 63 03 503 - Małopolska Organizacja Turystyczna Biuro: Kraków 31-028, ul. św. Krzyża 14 tel./fax: (0 prefix 12) 421-16-04 Tel. (012) 421-15-36 Siedziba: Kraków 31-033, ul. Westerplatte 15 e-mail: biuro@mot.krakow.pl, www.mot.krakow.pl - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Krakowski Kraków, ul. Westerplatte 5, tel. 012 4222676 tel. 012 422 85 28 bort@krakow.pttk.pl tel. 0124222676 pttk_krakow@poczta.onet.pl fax. 0124223723 http://krakow.pttk.pl - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie ul. Smoleńsk 29-31 31-112 Kraków tel. (012) 61 98 120, (012) 61 98 121, fax: (012) 61 98 122, http://krakow.rdos.gov.pl/, e-mail: sekretariat@rdos.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Książ Wielki (miechowski, woj. małopolskie)