Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Las Królewski

Kod obszaru:

pltmp421

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

592,2 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Projektowana ostoja znajduje się na terenie Wyniosłości Giełczewskiej (subregion Wyżyny Lubelskiej). Charakteryzuje się bogactwem siedlisk i gatunków. Jednym z głównych typów roślinności leśnej na tym terenie jest grąd, wykazujący zróżnicowanie na dwa podzespoły grądu czyśćcowego i grąd subkontynentalny typowego. Niewielką powierzchnię zajmuje dąbrowa świetlista. W pobliżu wąskiej doliny rzeki Radomirki wykształciły małe płaty łęgu wiązowo-jesionowego łęg wiązowo jesionowy. Spośród fitocenoz nieleśnych na uwagę zasługują zbiorowiska kserotermiczne występujące w pobliżu dąbrowy świetlistej. W pobliżu "Śmierdzącego Źródełka znajduje się jedno z sześciu znanych na Lubelszczyźnie stanowisk rzadkiej w Polsce cieszynianki wiosennej. Na terenie tej ostoi występują także inne rzadkie i objęte ochroną prawną gatunki roślin jak np.: groszek wschodniokarpacki, podkolan biały łuskiewnik różowy, parzydło leśne, pluskwica europejska, przylaszczka pospolita, lilia złotogłów, wawrzynem wilczełyko, pajęcznica gałęzista.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Krzczonów: imprezy na orientację „Inochodziec” organizowane przez PTTK w Lublinie, wycieczki rowerowe „Szlakiem tradycji i historii”, szkoła haftu ludowego, szkoła wyrobów ludowych.
Krzczonów: PTTK oddział w Lublinie, Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie. Dla turystów lubiących zwiedzanie zabytków interesujące mogą okazać się m.in.: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm. W Janowie Podlaskim znajduje się znana stadnina koni. Dla lubiących wypoczynek w lesie na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części województwa lubelskiego, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych.

Zagrożenia:

Intensyfikacja gospodarki leśnej

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Las Królewski - rezerwat leśny
• Krzczonowski Park Krajobrazowy - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 24 312 - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa - PTTK Lublin ul. Rynek 8, Telefon: (081) 532-89-50, Fax: (081) 532-37-58, www.lublin.pttk.pl - Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej, Lublin 20-113 ul. Jezuicka 1/3 tel. 081-532-44-12

Jednostki administracyjne:

• Krzczonów (lubelski, woj. lubelskie)