Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Las Bielański

Kod obszaru:

PLH140041

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

129,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Las Bielański zlokalizowany jest w granicach miasta stołecznego Warszawa w dzielnicy Bielany i stanowi pozostałość po dawnej Puszczy Mazowieckiej. Zajmuje fragment czterech terasów lewobrzeżnej skarpy wiślanej. W skład jego szaty roślinnej wchodzą zróżnicowane zbiorowiska leśne: od grądów po łęgi. Jest to obszar bardzo dobrze poznany zarówno pod względem florystycznym i fitocenologicznym, jak i faunistycznym. Ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze objęty jest ochroną rezerwatową. W aspekcie przyrodniczym jest nadal bardzo wysoka, mimo degradacji środowiska abiotycznego oraz synantropizacji i zubożenia różnorodności biocenozy. Na wartość tę składają się szczególnie: znaczna powierzchnia zalesiona ze zróżnicowanym wiekowo i gatunkowo drzewostanem, bogactwo fauny i flory nadal zachowujące znaczny stopień naturalności i obecność wielu gatunków unikalnych w skali miasta i regionu (m.in. kozioróg dębosz i pachnica dębowa). Las jest też jednym z najważniejszych ogniw w systemie rezerwuarów bioróżnorodności i korytarzy ekologicznych Warszawy. Bogata przyroda Lasu czyni go cennym (w skali dzielnicy i miasta) terenem cichej rekreacji. Ma on także ważne znaczenie klimatyczne, naukowe, dydaktyczne oraz krajobrazowe. Las Bielański należy do najcenniejszych składników dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Warszawy, stanowiąc historyczne ogniwo łączące wyjściowy krajobraz puszczański ze współczesnym - wielkomiejskim. Ta unikalna w skali europejskiej enklawa naturalnej przyrody zachowana w zurbanizowanym otoczeniu powinna być traktowana tak, jak zabytki najwyższej klasy.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Warszawa: Muzea: Muzeum Plakatu, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa czy Muzeum Kolejnictwa to tylko przykłady ekspozycji, które możemy zwiedzić podczas pobytu w Warszawie. W stolicy jest około 60 muzeów. Te najbardziej prestiżowe ? jak Muzeum Narodowe ? z bogatymi zbiorami sztuki od starożytności po dzień dzisiejszy czy Muzeum Wojska Polskiego ? dokumentujące dzieje oręża, są znane i często odwiedzane przez przyjezdnych. Ale warto też zajrzeć do placówek skromniejszych, lecz nie mniej interesujących. Należą do nich chociażby Salonik Fryderyka Chopina, będący jego ostatnim warszawskim mieszkaniem czy Muzeum Rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych, gromadzące piękne przedmioty codziennego użytku z dawnych epok.
Galerie: "Galerię Wielką zwaną Muzeum", otwartą jeszcze w 1805 r., z inicjatywy dziedzica Wilanowa Stanisława Kostki Potockiego. Panujący, polska szlachta i arystokracja, mężowie stanu i uczeni własnym sumptem gromadzili kolekcje dzieł sztuki i ten fakt zdecydował o publicznym charakterze, zasobach i randze współczesnego muzealnictwa. Pasja ostatniego króla Stanisława Poniatowskiego pozwoliła stworzyć bogate zbiory malarstwa, rzeźby, numizmatów, medali, grafiki i dzieł sztuki użytkowej.
Teatry: Na deskach teatrów stolicy wystawiane są współczesne sztuki, grane w tym samym czasie w Berlinie czy na Broadwayu i narodowa klasyka odczytywana na nowo. Teatry muzyczne zapraszają na musicale. Warto się wybrać do Teatru Żydowskiego, w którym aktorzy grają w jidysz - widzowie oczywiście dostają słuchawki z tłumaczeniem. Na Pradze - w dzielnicy zmieniającej swoje oblicze z dnia na dzień - znalazł miejsce offowy Teatr Academia, którego animatorzy są związani z Akademią Sztuk Pięknych.
Kina: Miłośnicy polskich filmów powinni znaleźć coś dla siebie w kinie Rejs, a szukający specjalnych wrażeń - w trójwymiarowym kinie Imax. Specjalnie dobrany repertuar prezentuje Kino Lab w Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim - pokazom wybitnych dzieł z epoki kina niemego czasami towarzyszy muzyka na żywo. Na interesujące cykle filmowe zaprasza też kino Iluzjon.
Rejsy statkiem po Wiśle, parki wodne i baseny, lodowiska, sale zabaw, zoo. Mumeum Powstania warszawkiego, Zamek Królewski, taras widokowy na 30 piętrze Pałacu Kultury. Ścieżki rowerowe na terenie Warszawy: ścieżka rowerowa wzdłuż Wisły. Liczne parki zachęcają do spacerów - w Łazienkach możemy karmić oswojone wiewiórki, a w Lesie Bielańskim spotkamy nawet sarnę czy zająca. Stolica ma także stale rosnącą sieć ścieżek rowerowych. Możemy nimi jeździć np. wzdłuż Wisły, ale także wybrać się na dłuższą wyprawę, choćby do Puszczy Kampinoskiej lub do znanego z pięknego ogrodu botanicznego Powsina.
Narty: Górka Szczęśliwicka. Bardzo bogata baza noclegowa: hotele, motele, apartamenty.
Zwiedzanie Starego Miasta i Nowego Miasta, Wilanów, Pałac na wodzie, Łazienki Królewskie.

Zagrożenia:

Las Bielański będzie nadal podlegał wzrastającemu naciskowi urbanizującego się otoczenia. W bezpośrednim sąsiedztwie mają powstać nowe obiekty infrastruktury miejskiej. Głównymi konsekwencjami tego dla warunków przyrodniczych Lasu Bielańskiego będą: osłabienie łączności z systemem korytarzy ekologicznych miasta i podmiejskimi ostojami, wzrost penetracji lasu przez ludzi,możliwe dalsze pogorszenie stosunków wodnych (przesuszenie), ekspansja obcych gatunków drzew i krzewów, wzrost zanieczyszczenia powietrza i wody w Rudawce.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Las Bielański - rezerwat leśny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• pachnica dębowa * - bezkręgowiec
• kozioróg dębosz - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
  • PTTK Oddział Mazowsze, 00-589 Warszawa, ul. Litewska 11/13, tel.: (22) 629 39 47, 629 44 31, 629 08 41, fax: (22) 627 13 38, e-mail: mazowsze@pttk.com.pl
  • Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 3/B
  • Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza, ul. Omulewska 24/6, 04-128 Warszawa, Tel: (022) 810-86-89, Fax: (022) 810-89-08, http://www.mazowszeturystyka.org.pl/
  • Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyki, ul. Ciołka 10a lok. 201, 221 (II piętro), 01-402 Warszawa, tel. 022 877 20 10, tel./fax 022 877 22 70, e-mail: biuro@mazowsze.mrot.pl

Jednostki administracyjne:

• Warszawa - Miasto Stołeczne (warszawski, woj. mazowieckie)