Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kurawica

Kod obszaru:

PLH06_22

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

17,1 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez Rząd RP w 2009 r.

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje fragment grądu porastającego wzniesienie o nazwie Kurawica oraz płaty muraw i zarośli kserotermicznych. Położony jest w sąsiedztwie wsi Kolonia Leszczany (gmina Żmudź, pow. chełmski). Na omawianym terenie występuje populacja obuwika pospolitego rosnącego w zaroślach jałowca pospolitego. Towarzyszą mu inne gatunki rzadkie i chronione.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Żmudź:
Kapliczka drewniana, młyn drewniany, krzyż kamienny, zajazd w Wólce Leszczańskiej, pomniki przyrody: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, agroturystyka, wędkowanie, zbiornik Dębowy Las,
Chełm: Informacja Turystyczna w Chełmie, Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie

Chełm:
Bazylika p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny Zespół pokatedralny, Kościół p.w. Rozesłania Świętych Apostołów Zespół popijarski, Stare Miasto, Kościół p.w. Andrzeja Apostoła Klasztor Reformatów, Cerkiew Świętego Jana Teologa, Magistrat, Synagoga Mała, Chełmskie Podziemia Kredowe, Zabytkowa Kopalnia Kredy, Pałac Kretschmarów. Imprezy cykliczne: Chmielaki, spływy kajakowe „Bugiem i Uherką na Bolkowanie” PTTK we Włodowie, baza hotelowa w Chełmie, ścieżki przyrodnicze w rezerwacie torfowiskowym „Bagno Serebryskie”, „Stańków”, „Bachus”
Dla turystów lubiących zwiedzanie zabytków interesujące mogą okazać się m.in.: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm. W Janowie Podlaskim znajduje się znana stadnina koni. Dla lubiących wypoczynek w lesie na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części województwa lubelskiego, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie.

Zagrożenia:

Zagrożeniem dla muraw kserotermicznych jest zarastanie przez krzewy i drzewa. Miejsca występowania obuwika pospolitego są zagrożone przez nadmierne ocienienie runa przez nasadzenia drzew iglastych.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• formacje z jałowcem pospolitym Juniperus communis na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 24 312 - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa - Informacja Turystyczna w Chełmie http://www.itchelm.pl/ - Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie ul. Lubelska 139d/15 22-109 Chełm 6 e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl, tel. 507 324 323, 600 970 932, http://ow_chelm.pttk.pl

Jednostki administracyjne:

• Żmudź (chełmski, woj. lubelskie)