Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kozioróg w Czernej

Kod obszaru:

PLH020100

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

142,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje płytką odnogę Odry (wody - 1% obszaru) położoną wśród łąk (49% powierzchni) i terenów uprawianych - 50% terenu. Po obu stronach wału przeciwpowodziowego rośnie kilkadziesiąt ponad stuletnich dębów - żywych, zamierających lub już martwych. Obszar ten stanowi ostoję dla jednej z największych populacji kozioroga dębosza położonych w dolinie Odry, na Dolnym Śląsku i w południowej części kraju. Jest niezwykle istotny dla zachowania ciągłości populacji kozioroga na Śląsku, a także możliwości zachowania tego gatunku w tym regionie w dłuższej perspektywie czasu. Występuje tu również nieduża populacja pachnicy dębowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar "Kozioróg w Czernej" położony jest około 8 km na zachód od Głogowa w dolinie Odry. Od strony północno-wschodniej przylega do wsi Czerna, a jego granice na znacznej długości stanowi wał przeciwpowodziowy i dolina Odry.
Obszar jest łatwo dostępny samochodem i koleja. Można tam dojechać drogą Glogow - Zielona Gora do miejscowosci Czerna i linia kolejowa relacji Glogow - Zielona Gora do stacji Dobrzejowice.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jego walory przyrodnicze.
Turystyka kwalifikowana: piesza, konna, rowerowa, wedkarstwo, kajakarstwo.
Turystyka krajoznawcza: W Czernej mozna zwiedzic zespol zamkowo - parkowy z 1558 roku, przebudowywany. W Zukowicach - kosciol z XV w. i palac z 1743 roku.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Glogowie i Bytomiu Odrzanskim oraz uslug gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą: wycinka starych dębów, wandalizm (wypalanie dziuplastych drzew, niestety kilkanaście drzew zostało w ten sposób poważnie uszkodzonych), kolekcjonowanie dorosłych owadów.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• pachnica dębowa * - bezkręgowiec
• kozioróg dębosz - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław tel. (71) 340 68 07, fax (71) 340 68 06 e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl/
  • Dolnośląska Organizacja Turystyczna ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław www.dot.org.pl
  • Leśnictwo Dalków w Nadleśnictwie Głogów

Jednostki administracyjne:

• Żukowice (głogowski, woj. dolnośląskie)