Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Borowa Góra

Kod obszaru:

PLH060070

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

3,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje fragmenty murawy kserotermicznej (70% powierzchni terenu) przylegającej do lasu grądowego (wołyńska odmiana grądu subkontynentalnego) z populacją obuwika pospolitego. Znajduje się tutaj także jedno z 5 znanych w województwie lubelskim stanowisk storczyka purpurowego.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Ostoja leży w gminie Tomaszów Lubelski (powiat tomaszowski). Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny komunikacyjnie. Z Tomaszowa Lubelskiego należy kierować się na wschód, drogą lokalną do Ulhówka i nie dojeżdżając do wsi Chorążanka, skręcić na południe ok. 1km. Turyści korzystają z usług bazy noclegowo – gastronomicznej w Tomaszowie lub z usług gospodarstw agroturystycznych.

Turystyka ekologiczna: Walory przyrodnicze (przyroda muraw kserotermicznych z gatunkami wapieniolubnymi) stanowią o atrakcyjności ostoi.

Turystyka krajoznawcza: W pobliskim Tomaszowie Lubelskim warto zwiedzić: barokowy, drewniany kościół, który powstał w 1627 roku, renesansowy rynek, cerkiew prawosławną.

W roku 2011 przypada 390 rocznica nadania Tomaszowowi Lubelskiemu praw miejskich przez ordynata Tomasza Zamoyskiego i zatwierdzenia ich przez króla Zygmunta III Wazę. Z tej okazji przygotowano szereg imprez kulturalno – sportowych – np. konkursy śpiewacze czy Święto pieczonego ziemniaka.

Zagrożenia:

Ponad 10 lat temu murawy kserotermiczne zostały zalesione dębem ale nasadzenia nie rozwijają się prawidłowo. Do najpoważniejszych zagrożeń dla cennych gatunków roślin zielnych jest sukcesja sosny, brzozy i buka, jeżyn oraz trzcinnika piaskowego oraz zrywanie kwiatostanów rzadkich gatunków lub wykopywanie całych roślin.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (81) 74 24 330, tel.: (81) 74 24 312
  • Gmina Miejska Tomaszów Lubelski umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl Urząd Miasta ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski tel. (84) 664-37-40, fax. (84) 664-22-43
  • Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tomaszów Lubelski
  • Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze, Partyzantów 74/59, 22-400 Zamość

Informacji turystycznej udzielą:

  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl
  • Punkt Informacji Turystycznej w biurze Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Roztocze'' ul. Królewska 1 (przy sanktuarium) 22-600 Tomaszów Lubelski tel. 084/665 85 05 e-mail: it@lot.roztocze.com biuro@lot.roztocze.com www.lot.roztocze.com
  • PTTK Oddział w Zamościu, Urząd Miasta Zamość, ul. Staszica 31, 22-400 Zamość, tel. 84 639 31 43, 84 627 15 64 http://zamosc.pttk.pl
  • Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 - Ratusz tel. 84/ 639 22 92, tel/fax 84 627 08 13 e-mail: zoit@osir.zamosc.pl, www.zoit.zamosc.pl

Jednostki administracyjne:

• Tomaszów Lubelski (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)