Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kościół w Dydni

Kod obszaru:

PLH180034

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

198 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Chronione siedliska to kościół p.w. św. Michała Archanioła i św. Anny wraz z obszarem o bardzo dużej aktywności żerowiskowej nietoperzy. Kościół położony jest w sercu miejscowości Dydnia na niewielkim wzniesieniu. Sąsiaduje on z ruchliwą drogą nr 835 oraz z cmentarzem parafialnym znajdującym się od strony południowej. Wymieniony kościół zbudowany został w końcu XIX wieku w stylu neogotyckim. Posiada on dwie wieże, jest murowany i pokryty jest blachą. Wokół rosną stare, wysokie drzewa, głównie wiekowe dęby i lipy. W promieniu kilku kilometrów otoczony jest głównie lasami i terenami rolniczymi.
Zgodnie z Kryteriami wyboru schronień nietoperzy do ochrony w ramach polskiej części sieci Natura 2000, obiekt uzyskał 19 punktów. Należy zwrócić uwagę, że na obszarze tym znajduje się największa znana na Podkarpaciu kolonia rozrodcza nocka dużego. Jej liczebność waha się granicach 200-380 osobników.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar położone jest w pobliżu miejscowości Brzozów, Sanok. Dojazd dla zmotoryzowanych drogą nr 886 Brzozów-Sanok, skąd w miejscowości Grabownica Starzeńska skręca się na drogę 835 prowadzącą bezpośrednio do miejscowości Dydnia. Dojazd także komunikacją PKS z Sanoka, Krosna i Brzozowa. W Sanoku i Krośnie znajdują się stacje PKP. W miejscowościach tych znajduje się dobrze rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna. Dodatkowo, w gminie Dydnia znajdują się liczne gospodarstwa agroturystyczne.

Gmina DYDNIA

Turystyka krajoznawcza:
Dydnia

 • Klasycystyczny murowany dwór z XIX w. otoczony starym parkiem
 • XIX-wieczny spichlerz
 • Neogotycki murowany kościół p.w. św. Michała Archanioła i św. Anny.
 • Drewniana plebania w stylu zakopiańskim i spichlerz.

Grabówka

 • Drewniany kościół (1624-31) p.w. Nawiedzenia NMP.
 • Kamienna murowana cerkiew greckokatolicka p.w. św. Mikołaja wraz z dzwonnicą.

Jabłonka

 • Murowany dwór z XVII w.
 • Drewniany kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej wzorowany na architekturze kościołów podhalańskich wraz z kamienną figurą Matki Bożej Niepokalania Poczętej.

Końskie

 • Drewniany kościół p.w. Przemienienia Pańskiego z barokowym ołtarzem. W dzwonnicy dzwon z 1712 r.
 • Klasycystyczny murowany dwór z XVIII/XIX w. otoczony XVIII wiecznym parkiem z dwoma stawami i murowaną oficyną.
 • Opuszczona kaplica mszalna z 1939 r.

Krzemienna

 • Dwór z XIX w. Obok park, stawy i aleja wysadzana ozdobnymi drzewami.
 • Drewniany kościół z 1867 r. p.w. Wprowadzenia Matki Bożej do Świątyni. W ołtarzu bocznym obraz Pokłon Trzech Króli z XVI w.
 • Figura przydrożna (XIX w.) z herbem Gozdowa na kolumnie.

Krzywe

 • Drewniany kościół p.w. Matki Bożej Łaskawej z 1759 r.
 • Murowana rządcówka z 1868 r.

Niebocko

 • Dwór z XIX w. W otoczeniu resztki parku: zachowany starodrzew, ślady alei i tarasów, staw.

Niewistka

 • Drewniany kościół p.w. Matki Bożej Anielskiej z 1827 r.

Obarzym

 • Drewniany kościół p.w. Zwiastowania NMP z 1828 r. Wewnątrz ślady polichromii (XIX w.) oraz dwa drewniane epitafia inskrypcyjne z XIX w.

Temeszów

 • Fragment murowanego dworu (XIX w.).
 • Drewniany kościółek p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej.

Ulucz

 • Najstarsza w Polsce cerkiew p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego wzniesiona prawdopodobnie w latach 1510-1517.
 • Murowana kapliczka oraz kilka nagrobków z XIX i XX wieku.

Witryłów

 • Drewniany kościół p.w. Michała Archanioła z 1812 r. Wewnątrz cenny dwustronnie malowany krzyż procesyjny z XIX w.
 • Trzy murowane kapliczki z XIX w.

Wydrna

 • Murowany dwór Sękowskich z 1845 r.

Turystyka krajoznawcza, aktywna, piesza lub rowerowa:

 • Szlak Architektury Drewnianej
 • Szlak Ikon

Turystyka aktywna, rowerowa:

 • Trasa rowerowa doliną rzeki San

Turystyka aktywna, kajakowa:

 • Spływ kajakowy na trasie Sanok-Przemyśl

Zagrożenia:

Do najważniejszych zagrożeń zaliczamy:

 • Usunięcie część zadrzewień z okolic kościoła
 • Nieodpowiednio przeprowadzona (lub w niewłaściwym czasie) modernizacja wież i dachu kościelnego
 • Uszkodzenie konstrukcji wieży kościelnej przez guano nietoperzy
 • Zbyt jasne oświetlenie zewnętrzne zabytku

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek duży - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów tel. (17) 785 00 44 fax (17) 852 11 09 e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/
 • Portal turystyczny http://www.epodkarpacie.com

Jednostki administracyjne:

• Dydnia (brzozowski, woj. podkarpackie)