Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jelonki w Nadleśnictwie Bolesławiec

Kod obszaru:

pltmp553

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

625,3 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje fragment kwaśnych dąbrów ze starymi dębami rosnacymi w rozproszeniu, z którymi związana jest wazna, lokalna populacja jelonka i pachnicy.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar nalezy do kompleksu lesnego Borów Dolnosląskich. Jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Boleslawiec - Gozdnica do miejscowosci Osiecznica, skąd trzeba skręcić na północ, w droge lokalną biegnaca dolina Kwisy. WZdluz doliny Kwisy prowadzi rowniez linia kolejowa Nowogrodziec - Zagan, ktora trzeba dojechac do stacji Lawszowa.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze umozliwiajac korzystanie z zasobow lesnych.
Turyści korzystają z pol namiotowych i oferty gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpowaniejszych zagrozen nalezy wycinka starych drzew.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• jelonek rogacz - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska we Wroclawiu www.wroclaw.rdos.gov.pl
Dolnośląska Organizacja Turystyczna ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław www.dot.org.pl
Nadlesnictwo Bolesławiec

Jednostki administracyjne:

• Osiecznica (bolesławiecki, woj. dolnośląskie)