Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jadowniki Mokre

Kod obszaru:

PLH120068

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

704,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje fragment krajobrazu rolniczego na zachód od Jadownik Mokrych, w granicach pradoliny Dunajca. Stanowi mozaikę gruntów rolnych użytkowanych w różny sposób - jako łąki, pola uprawne. Na całym obszarze występują populacje trzech gatunków motyli wymienianych w II Załączniku Dyrektywy Siedliskowej: modraszek teleius, modraszek nausithos, czerwończyk nieparek.

Zachowanie siedlisk tego obszaru jest istotne dla zachowania ciągłości siedlisk modraszka teleiusa, modraszka nausithous i czerwończyka nieparka Polski Południowej.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony jest na terenie gminy Wietrzychowice i Radłów. Na północny- wschód od Szczurowej. Z racji na bliskie położenie wobec Krakowa dojazd samochodem lub autobusem nie powinien stanowić większego problemu. Odległość z Krakowa około 60 kilometrów, a z Tarnowa około 30 kilometrów. Do Jadownik Mokrych można dojechać autobusem z Tarnowa. Na terenie powiatu tarnowskiego jest około sto gospodarstw agroturystycznych, które oferują oprócz noclegu także regionalne jedzenie. Można także nocować w Tarnowie, który ma różnorodną ofertę miejsc noclegowych i punktów gastronomicznych. Można również nocować w gospodarstwach agroturystycznych w gminie Wietrzychowice lub w sąsiedniej gminie Szczurowa. Gmina Wietrzychowice: turystyka krajoznawcza: cmentarze wojskowe w Wietrzychowicach i Miechowicach Małych z czasów I wojny światowej. Turystyka etnologiczna: Gminny Ośrodek Kultury w Wietrzychowicach organizuje Konkurs Pisanki Wielkanocnej, kolęd i pieśni religijnych, jak również instruktaże malarstwa artystycznego, mikołajki, dożynki, wystawy artystyczne, wielkanocne kiermasze. turystyka kajakowa: Dunajcem i Wisłą w widłach których leży gmina Wietrzychowice. turystyka piesza, rowerowa górska oraz szosowa.

Zagrożenia:

Zaorywanie łąk świeżych i zaprzestanie użytkowania, głównie koszenia (dotyczy niewielkiej części obszaru).

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, tel.: (12) 61-98-120, fax.: (12) 61-98-122, sekretariat@rdos.krakow.pl, http://bip.krakow.rdos.gov.pl

Informacja turystyczna: Małopolska Organizacja Turystyczna, tel./fax.: 12 421-16-04, biuro@mot.krakow.pl

Informacja turystyczna:

Małopolska Organizacja Turystyczna

tel./fax.: 12 421-16-04

biuro@mot.krakow.pl

 

Informacja turystyczna:

Małopolska Organizacja Turystyczna

tel./fax.: 12 421-16-04

biuro@mot.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Wietrzychowice (tarnowski, woj. małopolskie)
• Radłów (tarnowski, woj. małopolskie)