Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Horodysko

Kod obszaru:

PLH060060

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar składa się z trzech części, są to strome zbocza o ekspozycji zachodniej i południowej, o odsłoniętej opoce kredowej. Na płytkich rędzinach wykształciły się na nich zespoły muraw kserotermicznych, m.in. kserotermiczne zbiorowiska murawowe z omanem wąskolistnym, turzycą niską, ostrożniem panońskim i in. Oraz murawa kserotermiczna z perzem sinym i turzycą wczesną. W miejscach wilgotniejszych, na głębszej glebie tworzy się zbiorowisko z dominacją kłosownica pierzasta. W miejscach silnie nachylonych występują zwarte płaty wisienki stepowej z gatunkami charakterystycznymi: perzem sinym, zawilcem wielkokwiatowym, czyścem prostym, macierzanką Marshalla. W murawach rosną rzadkie gatunki: storczyk purpurowy, róża galicyjska, zaraza, aster gawędka, dzwonek syberyjski, zawilec wielkokwiatowy.
W granicach obszaru znajdują się dwa typy siedlisk z Załącznika I., w tym rzadkie w Polsce stanowisko subpontyjskich zarośli stepowych. W dobrze wykształconych murawach kserotermicznych (kserotermiczne zbiorowiska murawowe Inuletum nsifoliae, zbiorowisko szałwi łąkowej Thalictro-Salvietum pratensis, zbiorowisko z kłosownicą pierzastą) oraz w inicjalnych murawach rozwijających się na podłożu kredowym rosną liczne gatunki chronione.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Hrubieszów:
Kościół rzymsko-katolicki p.w. św. Stanisława Kostki, cerkiew prawosławna p.w. NMP, zespół klasztorny Dominikanów, zespół dworski „Du Chateau”, zespół dworski Golakowskich, Zespół Pałacowy Kiesewetterów.
Hrubieszów: PTTK O/Chełm, Centrum Informacji Turystycznej Chełm
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie. Dla turystów lubiących zwiedzanie zabytków interesujące mogą okazać się m.in.: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm. W Janowie Podlaskim znajduje się znana stadnina koni. Dla lubiących wypoczynek w lesie na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części województwa lubelskiego, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Skierbieszowski Park Krajobrazowy - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 24 312
  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48 fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl
  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
  • Informacja Turystyczna w Chełmie http://www.itchelm.pl/
  • Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie ul. Lubelska 139d/15 22-109 Chełm 6 e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl, tel. 507 324 323, 600 970 932, http://ow_chelm.pttk.pl

Jednostki administracyjne:

• Skierbieszów (zamojski, woj. lubelskie)