Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Grzmiąca

Kod obszaru:

pltmp591

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2,4 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Omawiany obszar jest najprawdopodobniej jednym z letnich schronień nietoperzy z Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień. Nietoperze zostały stwierdzone na strychu budynku prywatnego.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży w zachodniej części MRU. Jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Słubice – Gubin do miejscowości Cybinka, gdzie trzeba skręcić 3 km na południe do miejscowości Grzmiąca.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna.
Turystyka krajoznawcza: Obszar jest fragmentem Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień - potężnego systemu poniemieckich fortyfikacji, wybudowanego w latach 30 tych XX w. na pograniczu niemiecko – polskim, stanowiącego element tzw. Ostwall – wału wschodniego. MRU rozciąga na odcinku ok. 100 km pomiędzy Odrą i Wartą.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Cybince oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • niewłaściwie prowadzone remonty,
  • płoszenie zwierząt.

Obszar nie obejmuje żerowiska wykorzystywanego przez nietoperze.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nocek duży - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl - Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu - WZS woj. lubuskiego - PTOP "Salamandra"

Jednostki administracyjne:

• Cybinka (słubicki, woj. lubuskie)