Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Gołe Łąki

Kod obszaru:

PLH140027

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

49,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje bezodpływową nieckę terenu otoczoną pasmami zwydmień. Cechuje ją silne podtopienie. Średnia miąższość torfu wynosi 90 cm. W przeszłości jego zasoby były eksploatowane, o czym świadczą występujące tu, zarstające płem mszarnym, doły oraz tzw. grzędy, które je rozdzielają. Obszar położony jest w znacznej odległości od zwartych siedzib ludzkich i bardzo rzadko penetrowany. Jeden z najlepiej zachowanych ekosystemów bagiennych w obrębie Niziny Południowopodlaskiej. Dominuje tu roślinność torfowisk mszysto-turzycowych i mszarów z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae), reprezentująca różne stadia rozwojowe.
Do najczęstszych należą zbiorowiska: turzycy dzióbkowatej i wełnianki wąskolistnej. Towarzyszą im znacznie rzadsze płaty turzycy nitkowatej, występujące w postaci płaskiego, dywanowego mszaru. Interesujące pod względem syntaksonomicznym i fitogeograficznym są zbiorowiska porastające wierzchowinę torfowiska. Pod względem składu gatunkowego i struktury przypominają torfowiska wysokie typu kontynentalnego. Obrzeża torfowisk porastają różne pod względem fazy rozwojowej płaty borów bagiennych. Szczególnie interesująco wyglądają ich inicjalne postacie porastające grzędy. Bardzo licznie występuje tu bagno zwyczajne. Wysokość krzewów dochodzi do ponad 1,5 m wysokości i ok. 2 m średnicy. Dużą wartość przyrodniczą tego terenu podkreśla masowe występowanie: żurawiny błotnej i modrzewnicy zwyczajnej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Warszawa:
Muzea: Muzeum Plakatu, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa czy Muzeum Kolejnictwa to tylko przykłady ekspozycji, które możemy zwiedzić podczas pobytu w Warszawie. W stolicy jest około 60 muzeów. Te najbardziej prestiżowe - jak Muzeum Narodowe - z bogatymi zbiorami sztuki od starożytności po dzień dzisiejszy czy Muzeum Wojska Polskiego - dokumentujące dzieje oręża, są znane i często odwiedzane przez przyjezdnych. Ale warto też zajrzeć do placówek skromniejszych, lecz nie mniej interesujących. Należą do nich chociażby Salonik Fryderyka Chopina, będący jego ostatnim warszawskim mieszkaniem czy Muzeum Rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych, gromadzące piękne przedmioty codziennego użytku z dawnych epok.
Galerie: "Galerię Wielką zwaną Muzeum", otwartą jeszcze w 1805 r., z inicjatywy dziedzica Wilanowa Stanisława Kostki Potockiego. Panujący, polska szlachta i arystokracja, mężowie stanu i uczeni własnym sumptem gromadzili kolekcje dzieł sztuki i ten fakt zdecydował o publicznym charakterze, zasobach i randze współczesnego muzealnictwa. Pasja ostatniego króla Stanisława Poniatowskiego pozwoliła stworzyć bogate zbiory malarstwa, rzeźby, numizmatów, medali, grafiki i dzieł sztuki użytkowej.
Teatry: Na deskach teatrów stolicy wystawiane są współczesne sztuki, grane w tym samym czasie w Berlinie czy na Broadwayu i narodowa klasyka odczytywana na nowo. Teatry muzyczne zapraszają na musicale. Warto się wybrać do Teatru Żydowskiego, w którym aktorzy grają w jidysz - widzowie oczywiście dostają słuchawki z tłumaczeniem. Na Pradze - w dzielnicy zmieniającej swoje oblicze z dnia na dzień - znalazł miejsce offowy Teatr Academia, którego animatorzy są związani z Akademią Sztuk Pięknych.
Kina: Miłośnicy polskich filmów powinni znaleźć coś dla siebie w kinie Rejs, a szukający specjalnych wrażeń - w trójwymiarowym kinie Imax. Specjalnie dobrany repertuar prezentuje Kino Lab w Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim - pokazom wybitnych dzieł z epoki kina niemego czasami towarzyszy muzyka na żywo. Na interesujące cykle filmowe zaprasza też kino Iluzjon.
Rejsy statkiem po Wiśle, parki wodne i baseny, lodowiska, sale zabaw, zoo. Mumeum Powstania warszawkiego, Zamek Królewski, taras widokowy na 30 piętrze Pałacu Kultury. Ścieżki rowerowe na terenie Warszawy: ścieżka rowerowa wzdłuż Wisły. Liczne parki zachęcają do spacerów - w Łazienkach możemy karmić oswojone wiewiórki, a w Lesie Bielańskim spotkamy nawet sarnę czy zająca. Stolica ma także stale rosnącą sieć ścieżek rowerowych. Możemy nimi jeździć np. wzdłuż Wisły, ale także wybrać się na dłuższą wyprawę, choćby do Puszczy Kampinoskiej lub do znanego z pięknego ogrodu botanicznego Powsina.
Narty: Górka Szczęśliwicka. Bardzo bogata baza noclegowa: hotele, motele, apartamenty,
Zwiedzanie Starego Miasta i Nowego Miasta, Wilanów, Pałac na wodzie, Łazienki Królewskie.

Zagrożenia:

Nieznaczne niedobory wody są najpoważniejszym zidentyfikowanym zagrożeniem dla chronionych w obrębie obszaru siedlisk przyrodniczych. Przyczyną spadku poziomu wód poniżej warstwy organicznej jest rów odwadniający. W przyszłości zagrożeniem dla siedlisk przyrodniczych może być sukcesja. Postępujący spadek uwilgocenia torfowisk spowoduje najprawdopodobniej wkraczanie brzozy omszonej oraz nadmierny rozwój sosny zwyczajnej. Gatunki te zwiększając transpirację powiększać będą deficyt wody.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• żuraw - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
  • PTTK Oddział Mazowsze, 00-589 Warszawa, ul. Litewska 11/13, tel.: (22) 629 39 47, 629 44 31, 629 08 41, fax: (22) 627 13 38, e-mail: mazowsze@pttk.com.pl
  • Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 3/B
  • Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza, ul. Omulewska 24/6, 04-128 Warszawa, Tel: (022) 810-86-89, Fax: (022) 810-89-08, http://www.mazowszeturystyka.org.pl/
  • Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyki, ul. Ciołka 10a lok. 201, 221 (II piętro), 01-402 Warszawa, tel. 022 877 20 10, tel./fax 022 877 22 70, e-mail: biuro@mazowsze.mrot.pl

Jednostki administracyjne:

• Parysów (garwoliński, woj. mazowieckie)