Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Krzny

Kod obszaru:

PLH060066

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

203 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Projektowana ostoja obejmuje łąki w dolinie Krzny leżące na południe od miejscowości Kijowiec. Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Kondrackiego obiekt ten znajduje się na północnym skraju Zaklęsłości Łomaskiej wchodzącej w skład Polesia Podlaskiego. Na terenie projektowanego obszaru przeważają zbiorowiska łąkowe. Występują tu świeże łąki użytkowane ekstensywnie, a także łąki wilgotne. W obniżeniach terenu i w otoczeniu starorzeczy wykształciły się zbiorowiska szuwarowe z klasy szuwary. Niewielki udział powierzchniowy mają zbiorowiska wodne występujące w starorzeczach, rowach melioracyjnych i w rzece. Na obszarze zidentyfikowano 2 typy siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG - starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne (siedlisko 3150) oraz niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (siedlisko 6510). Siedliska te występują w mozaice z siedliskami roślinności szuwarowej. Występują tu także gatunki zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG jak: różanka, modraszek telejus, czerwończyk nieparek, czerwończyk fioletek. Głównym celem ochrony jest ochrona siedlisk motyli:. modraszek teleius, czerwończyk nieparek, czerwończyk fioletek. Lycaena helle ma tutaj silną populację; w przypadku modraszka teleiusa i czerwończyk nieparka chodzi o uzupełnienie luki geograficznej w występowaniu.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Malowa Góra:
Trasa spływów kajakowych w Białej (możliwość wypożyczenia kajaków) lub w Woskrzenicach, gdzie znajduje się stanica wodna.
bliskość wód powierzchownych , bliskość większych lasów, w Krzymoszycach: kaplica św. Antoniego Padewskiego, murowana, z końca XIX w, w Rogoźnicy: zespół dworski z XIX w. (dwór, stodoła, pozostałości parku krajobrazowego), w Zawadkach Zespół Dworski, w tym dwór drewniany i budynek gospodarczy z przełomu XIX i XX w., w Żabcach: kaplica pw. św. Andrzeja Boboli z 1858r., w Wólce Krzymowskiej: kaplica pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z 1907 r. , kuźnia drewniana z 1926 r. w Misiach: drewniana plebania w Łukowisku, z końca XIX w.
Biała Podlaska:
Agroturystyka, wycieczki rowerowe, dogodne miejsca do wędkowania, jeździectwo w Rakowiskach i Woskrzenicach. Zespoły pałacowo-parkowe w Roskoszy, zabytkowe cmentarze prawosławne w Sycynie i Wólce Plebańskiej. Zabytkowe kościoły znajdują się także w Sworach, Woskrzenicach Dużych, Ortelu Książęcym, Hrudzie i Łukowcach,a zabytkowe, już nieczynne cmentarze w Sycynie (unicki) i Ortelu Książęcym (prawosławny).
Biała Podlaska: Centrum Informacji Turystycznej, PTTK oddział w Białej Podlaskiej
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie. Dla turystów lubiących zwiedzanie zabytków interesujące mogą okazać się m.in.: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm. W Janowie Podlaskim znajduje się znana stadnina koni. Dla lubiących wypoczynek w lesie na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części województwa lubelskiego, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych.

Zagrożenia:

Dużym zagrożeniem dla siedlisk motyli występujących na tym obszarze może być intensywne użytkowanie łąk poprzez częste koszenie, nawożenie (eliminacja krwiściągu lekarskiego i rdestu wężownika), sukcesja drzew i krzewów, zalesianie, a także zmiana stosunków wodnych (obniżanie poziomu wód) oraz kopanie stawów rybnych.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• różanka - ryba
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• czerwończyk fioletek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 24 312
  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48
  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa
  • Centrum Informacji Turystycznej w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 11, tel. 342-62-89, fax. 342-24-81, e-mail citibialapodlaska@go2.pl
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Warszawska 11, 21-500 Biała Podlaska 0048. Tel.:83 3436006

Jednostki administracyjne:

• Zalesie (bialski, woj. lubelskie)