Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dzwonecznik w Kisielanach

Kod obszaru:

PLH140026

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

45,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar pokryty w połowie przez lasy mieszane, w połowie przez siedliska rolnicze.
Obszar obejmuje jeden z ozów, które tworzą ciąg pagórków ułożonych południkowo, towarzyszących rynnowej dolinie Liwca, w większości eksploatowanych w celu pozyskania kruszywa (żwiru). Jego wysokość względna wynosi około 20 m. Część wierzchołkową porasta las rozczłonowany gruntami ornymi na trzy fragmenty.
Największa populacja dzwonecznika wonnego w Polsce, licząca ponad 1000 osobników, co stanowi ponad 83% populacji krajowej. Obszar ma kluczowe znaczenie w zachowaniu puli genowej gatunku. Dzwonecznik rośnie w świetlistej dąbrowie w towarzystwie licznych gatunków chronionych oraz zagrożonych w skali regionu. Tak dobrą kondycję populacji najprawdopodobniej należy upatrywać w odpowiednich glebowych i biocenotycznych warunkach jakie tu panują. Nie bez znaczenia jest fakt, że stanowisko dzwonecznika znajduje się na wyeksponowanym terenowo wyniesieniu, które powoduje doskonałe oświetlenie runa. Promienie słoneczne penetrują dno lasu od strony wschodniej, południowej i północnej.

Dane wprowadzono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Kisielany to wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim, w gminie Mokobody. Mokobody położone są na skraju Wysoczyzny Siedleckiej, w pobliżu rzeki Liwiec po prawej jej stronie. Miejscowość leży na szlaku z Siedlec do Węgrowa, w odległości 17 km od Siedlec i 18 km od Węgrowa.
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. ul. Ciołka 10 A, p. 201, 221 w Warszawie. Można zapoznać się ze stronę internetową ROT Mazowsze: www.mrot.pl a w razie szczegółowych pytań skontaktować się mailowo: biuro@mazowsze.mrot.pl. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) w województwie mazowieckim można odwiedzić w Przasnyszu (LOT Północnego Mazowsza), Ostrołęce (Kurpiowska Organizacja Turystyczna), Siedlcach (Nadbużańska LOT), Ossowie/Kobyłce (LOT "Cud nad Wisłą”), Nowym Dworze Mazowieckim (LOT Trzech Rzek), Ostrowi Mazowieckiej (Powiatowa Organizacja Turystyczna).

Zagrożenia:

Do głównych zagrożeń należą: zacienienie runa spowodowane nadmiernym rozwojem podszytu oraz pozyskiwanie drewna, bez planowej gospodarki. Potencjalnie teren ten ze względu na znaczne zasoby kruszywa (żwir) może w przyszłości zostać poddany eksploatacji. W chwili obecnej w niedalekiej odległości (ok. 05 km) od granic obszaru prowadzone jest wydobycie kruszywa na dużą skalę.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• dzwonecznik wonny

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Jednostki administracyjne:

• Mokobody (siedlecki, woj. mazowieckie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska • Strona internetowa Urzędu Gminy Mokobody: http://www.mokobody.pl - Strona internetowa Urzędu Gminy Mokobody: http://www.mokobody.pl