Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Przybrzeżne wody Bałtyku (obszar morski)

Kod obszaru:

PLB990002

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

194626,7 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar o powierzchni 211 741,2 ha. Obejmuje pas wód przybrzeżnych Bałtyku o około 15 kilometrowej szerokości i głębokości osiągającej od 0 do 20 m. Rozciąga się na odcinku 200 km, poczynając od nasady Półwyspu Helskiego po granicę z ostoją Zatoki Pomorskiej przebiegającą prostopadle do zachodnich krańców jeziora Bukowo (Łazy). Dno morskie jest nierówne, deniwelacje dna sięgają 3 m. W faunie bentosowej dominują drobne skorupiaki. Rzadko obserwowane są morskie ssaki duże - foki szare i obrączkowane oraz morświny. Obszar stanowi ostoję ptasią o randze europejskiej. Na obszarze zimują w znaczących ilościach 2 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej: nur czarnoszyi i nur rdzawoszyi. Szczególne znaczenie mają również populacje lodówki, nurnika i uhli.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Ostoja obejmuje przybrzeżne wody, które omywają nadmorskie plaże. Na całej długości obszaru powstały licznie ośrodki wypoczynkowe i bez problemu można znaleźć miejsca noclegowe i gastronomiczne o różnym standardzie (szczególnie poza sezonem letnim). Do południowej granicy ostoi można dotrzeć drogami Koszalin - Darłowo - Ustka - Rowy, Łeba - Wicko - Krokowa - Karwia - Władysławowo i lokalnymi, natomiast dalej wyłącznie na statkach. Informacje turystyczne: w gdańskim i koszalińskim oddziale PTTK oraz w punktach informacji turystycznej w większych miejscowościach. Nadzór nad obszarem sprawuje Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego.

Zagrożenia:

Podstawowym zagrożeniem dla tego ekosystemu są plany lokowania tu farm elektrowni wiatrowych oraz pewne formy rybołówstwa - sieci stawne i sznury hakowe.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• nur czarnoszyi - ptak
• nur rdzawoszyi - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57; 80-748 Gdańsk Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05 Fax.: (58) 323 32 03 it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/choczewo/edukacja/wedkarstwo Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego Zakład Ornitologii PAN-Gdańsk UNEP/GRID-Warszawa

Jednostki administracyjne:

• Darłowo (sławieński, woj. zachodniopomorskie)
• Darłowo m. (sławieński, woj. zachodniopomorskie)
• Postomino (sławieński, woj. zachodniopomorskie)
• Łeba (lęborski, woj. pomorskie)
• Władysławowo (pucki, woj. pomorskie)
• Krokowa (pucki, woj. pomorskie)
• Ustka m. (słupski, woj. pomorskie)
• Ustka (słupski, woj. pomorskie)
• Smołdzino (słupski, woj. pomorskie)
• Choczewo (wejherowski, woj. pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska