Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Biegacze w Kolbuszowej im. Jana Szyszko

Kod obszaru:

pltmp554

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

55,5 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar znajduje się w północno–wschodniej części miasta Kolbuszowa, został dedykowany prof. Janowi Szyszko, znawcy biegaczowatych, inicjatorowi i propagatorowi inwentaryzacji przyrodniczej wśród leśników.
Ostoja obejmuje izolowane stanowisko chrząszcza Carabus variolosus (Biegacz urozmaicony) na niżu, wyznaczające nową, północną granicę zasięgu tego gatunku.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Turystyka krajoznawcza: w Kolbuszowej warto zwiedzić skansen i wziąć udział w jednej z wielu imprez np.
Dni Kolbuszowej organizowane corocznie, w terminie 27.04. 04.05.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• biegacz urozmaicony - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów tel. (17) 785 00 44 fax (17) 852 11 09 e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Szopena 51/302, 35-959 Rzeszów http://www.podkarpackie-turystyka.pl, http://www.podkarpackie.travel.pl/

Jednostki administracyjne:

• Kolbuszowa (kolbuszowski, woj. podkarpackie)