Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Zalew Szczeciński

Kod obszaru:

PLB320009

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

47194,6 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje polską część Zalewu Szczecińskiego. Od północy zamykają go wyspy Uznam i Wolin. Z Morzem Bałtyckim łączy się cieśninami: Pianą (na zachodzie), Świną (między wyspami Uznam i Wolin) i Dźwiną (na wschodzie). Zbiornik jest płytki (średnia głębokość 2-3 m) i bardzo żyzny, o niezwykle wysokim zagęszczeniu organizmów bentosowych i bogatym rybostanie. W wodach zalewu występują ryby słodkowodne przystosowane do wody słonawej (płoć, leszcz, sandacz, szczupak, węgorz, okoń). Obszar jest ostoją ptaków wodno-błotnych o randze europejskiej. Ich koncentracje liczą powyżej 20 000 osobników.
Przez Zalew prowadzi pogłębiony tor wodny ze Szczecina do Świnoujścia, stanowiący ważną drogę żeglugi. Główne porty rybackie to Wolin, Stepnica i Nowe Warpno.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Opisywany region jest obszarem przygranicznym. Od wschodu sąsiaduje z ostoją Łąki Skoszewskie. Obszar otaczają drogi krajowe i lokalne. Jest dostępny szczególnie łatwo od północy drogą Świnoujście - Wolin, a od południa drogą Nowe Warpno - Police - Goleniów. Najbliższe stacje PKP znajdują się np. w Szczecinie czy Policach. Turyści korzystają z bazy hotelowej w miastach (Szczecin, Wolin) oraz w Stepnicy: pensjonat, zajazd, kwatery, pole namiotowe.
Na akwenie Zalewu rozwijają się sporty wodne - szczególnie żeglarstwo i windsurfing. Bogactwo przyrodnicze obszaru sprzyja rozwojowi ekoturystyki. Główne centra turystyczne regionu to:

Police

  • Turystyka krajoznawcza: gotycka kaplica - jedyna pozostałość po XIII-wiecznym Kościele Najświętszej Marii Panny, który rozebrano pod koniec wieku XIX; neogotycki Kościół Mariacki ze strzelistą ponad 60-metrową wieżą; Polickie Lapidarium – swoiste muzeum rzeźby nagrobnej; stara fabryka benzyny syntetycznej.
  • Turystyka piesza: park Staromiejski
  • Turystyka aktywna (piesza, rowerowa, wypoczynek rodzinny): Ekologiczna Ścieżka Rekreacyjno – Dydaktyczna

Szczecin

  • Turystyka krajoznawcza: Zamek Książąt Pomorskich, Kamienica Loitzów, Klaub 13 Muz (Pałac pod Głowami), Stary Ratusz, Muzeum Narodowe, Książnica Pomorska, Podzamcze, kamienica przy ul. Św. Wojciecha, Bazylika archikatedralna p.w. św. Jakuba , Kościół p.w. św. Piotra i Pawła, Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa , Kościół p.w. św. Wojciecha , kościół p.w. św. Jana Chrzciciela , Pałac Klasycystyczny, Pałac pod Globusem, Akademia Morska, Urząd Wojewódzki, Urząd Miejski, Wieża Bismarcka, Pomnik Sediny – Pomnik z Kotwicą, Wały Chrobrego, pozostałości umocnień: Brama Portowa , Brama Królewska, Baszta Panieńska, Muzeum Morskie, Muzeum Miasta Szczecina, ogród botaniczny.
  • Turystyka piesza - Park im. Jana Kasprowicza, Pomnik Czynu Polaków w Szczecinie, Plac Grunwaldzki

Wolin

  • Turystyka krajoznawcza: Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego; XIII-wieczna katedra świętego Mikołaja; mury miejskie i inne zabytki miasta

Zagrożenia:

Lista zagrożeń w tym rejonie jest bardzo długa. Wynika to z położenia obszaru w ujściu Odry, zbierającej zanieczyszczenia z dużego obszaru. Zagrożenie stanowi także wzrastająca działalność sportowo-rekreacyjna oraz wypalanie roślinności, kłusownictwo, wydobywanie torfu i inne formy ludzkiej aktywności.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Woliński Park Narodowy - park narodowy

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• gąsiorek - ptak
• muchołówka mała - ptak
• jarzębatka - ptak
• wodniczka - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• zimorodek - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• biegus zmienny - ptak
• derkacz - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• sokół wędrowny - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak
• bielaczek - ptak
• drzemlik - ptak
• siewka złota - ptak
• warzęcha - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, http://szczecin.mos.gov.pl/, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl Odział PTTK w Szczecinie

Jednostki administracyjne:

• Goleniów (goleniowski, woj. zachodniopomorskie)
• Stepnica (goleniowski, woj. zachodniopomorskie)
• Międzyzdroje (kamieński, woj. zachodniopomorskie)
• Wolin (kamieński, woj. zachodniopomorskie)
• Nowe Warpno (policki, woj. zachodniopomorskie)
• Police (policki, woj. zachodniopomorskie)
• Świnoujście (Świnoujście, woj. zachodniopomorskie)