Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jarnołtówek

Kod obszaru:

pltmp583

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

18,5 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje dworek w Jarnołtówku, gdzie na strychu gnieździ się kolonia rozrodcza nocka dużego. Jest to jedna z największych kolonii tego nietoperza w województwie opolskim i w Polsce południowo-zachodniej.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą wiodącą na południe z Głuchołazów i, nie dojeżdżając do granicy państwa, skręcić na wschód do miejscowości Konradów.
Ekoturystyka: w Górach Opawskich należy podziwiać przełom Złotego Potoku można też zdobyć Biskupią Kopę - górę z widokiem na Polskę.
Turystyka kwalifikowana: turystyka górska, narciarstwo.
Turystyka krajoznawcza: Dworek w Jarnołtówku położony w centrum wsi, nad Złotym Potokiem, powstał w drugiej połowie XIX w. na miejscu wcześniejszego obronnego dworu. Po obronnym dworze pozostały dolne części murów (ok. 1600 r.) oraz fosa od strony parku. Pałac ma dwa pietra. Ciekawie prezentuje się sąsiednia oficyna z rokokowym szczytem (XVIII w.). Na zapleczu dworu położony jest zabytkowy park.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w ośrodkach wypoczynkowych oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • ewentualne prace remontowe
  • uszczelnienie wlotów do obiektu,
  • ewentualne zmiany wokół obiektu np. iluminacja.

Zaproponowany obszar nie obejmuje żerowiska wykorzystywanego przez nietoperze.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Park Krajobrazowy Gór Opawskich - park krajobrazowy

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• podkowiec mały - ssak
• nocek duży - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole tel. (77) 447 23 20, fax (77) 44-72-335 e-mail: RDOS.opole@rdos.gov.pl, http://opole.rdos.gov.pl/
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole www.orot.pl
Namysłowska Lokalna Organizacja Turystyczna Pl. Wolności 12a 46-100 Namysłów www.namyslow.pl

Jednostki administracyjne:

• Głuchołazy (nyski, woj. opolskie)