Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Chrusty

Kod obszaru:

pltmp517

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2635,6 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar występowania czterech siedlisk z Dyrektywy Siedliskowej: murawy kserotermiczne (priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków), grąd środkowoeuropejski, łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe, świetlista dąbrowa subkontynentalna. Występują tu też trzy gatunki z Dyrektywy Siedliskowej, jeden gatunek płaza: traszka grzebieniasta oraz dwa gatunki roślin: obuwik pospolity, dzwonecznik wonny.

Dane wprowadzono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Chrusty – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Zagnańsk.
Przez wieś Zagnańsk przebiega linia kolejowa Warszawa Zachodnia - Kraków Główny Osobowy. Dojazd do Zagnańska z Kielc zapewniają autobusy komunikacji miejskiej linii 7.
Dojazd: PKP i PKS do Zagnańska, znajdującego się niecałe 2 kilometry od wsi Chrusty.
PKP: osobowy (30 min. od Skarżyska-Kamiennej, do którego kursują również pociągi pośpieszne).
Zagnańsk jest punktem początkowym  zielonego szlaku turystycznego prowadzącego do Bliżyna.
Przez Zagnańsk przebiega droga wojewódzka nr 750.
W Zagnańsku dostępne są kwatery agroturystyczne.
W Zagnańsku warto zobaczyć:

  • Kościół parafialny wzniesiony w 1664 r. przez bp. Andrzeja Trzebnickiego, rozbudowany w 1906 i 1953 r. Na przykościelnym cmentarzu znajdują się mogiły żołnierzy z 1939 r.
  • Wille drewniane z okresu dwudziestolecia międzywojennego, przy ulicach Spacerowej i Leśnej. W jednej z nich, willi "Marysieńka", znajduje się zabytkowa apteka.
  • Dąb Bartek najstarszy dąb w Polsce . Według niektórych danych zasadzono go w 1005 roku. Pomnik przyrody.

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego mieści się przy ul. Ściegiennego 2 p. 32 w Kielcach. Można zapoznać się ze stroną internetową Organizacji: http://www.rot.swietokrzyskie.pl lub skontaktować drogą mailową: rot@swietokrzyskie.travel. Można również odwiedzić Lokalną Organizację Turystyczną Ziemi Pińczowskiej (mieszczącą się przy ul. Zacisze 5, w Pińczowie, tel.: (41) 357 60 01, e-mail: promocja@pinczow.pl) lub  Lokalną Organizację Turystyczną „Ziemi Sandomierskiej” (ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, tel.: (15) 831 27 80, fax: (15) 831 21 97, e-mail: biuro@zgoda.org.pl, strona internetowa: http://www.zgoda.org.pl).

Zagrożenia:

Brak danych

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• traszka grzebieniasta - płaz

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity
• dzwonecznik wonny

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce tel. (41) 343 53 40, fax (41) 343 53 43 e-mail: sekretariat@rdos.kielce.pl, http://kielce.rdos.gov.pl/

Jednostki administracyjne:

• Wodzisław (jędrzejowski, woj. świętokrzyskie)
• Książ Wielki (miechowski, woj. małopolskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Klubu Przyrodników - SDF pobrany ze strony internetowej Klubu Przyrodników