Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Łąki Skoszewskie

Kod obszaru:

PLB320007

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

9083,4 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Opisywany obszar znajduje się między miejscowościami Gąsierzyno na południu, Żarnowo na wschodzie i Skoszewo na północy. Obszar obejmuje bagniste łąki na wschodnim brzegu Zalewu szczecińskiego,. Teren pocięty jest licznymi drobnymi kanałami i rowami.
Dolina Dolnej Odry na tym terenie rozszerza się tworząc Roztokę Odrzańską. Ten akwen dzieli się na Zatokę Stepnicką i Zatokę Wódzką, pomiędzy którymi pozostał skrawek lądu - Wyspa Adamowa. Od wschodu z Roztoką stykają się lasy Puszczy Goleniowskiej. Należy podkreślić, że jest to jedyne miejsce na całej długości ujścia Odry, gdzie tak blisko sąsiadują dwa najbardziej charakterystyczne elementy przyrody Ziemi Zachodniopomorskiej - wody Zalewu Szczecińskiego i lasy Puszczy Goleniowskiej. Tutejszy teren ma charakter nizinny o dużym zalesieniu, w którego obrębie znajdują się lasy olchowo-sosnowe, zadrzewienia olszowe przeplatane z łąkami.
Znajdująca się tu ostoja ptasia jest o randze krajowej K10.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży w pobliżu miejscowości: Stepnica, Przybiernów. Dojazd możliwy drogą europejską E65 Goleniów-Świnoujście, a następnie około 30 km od Goleniowa należy skręcić w drogę lokalną w kierunku Zalewu Szczecińskiego (Roztoki Odrzańskiej). Możliwy też jest dojazd komunikacją autobusową do miejscowości Stepnica ze Szczecina. W Szczecinie znajduje się stacja PKP. W miejscowościach tych znajduję się bogata baza noclegowa (pensjonaty, pola namiotowe, gospodarstwa agroturystyczne itp.) i gastronomiczna.


STEPNICA

Turystyka krajoznawcza, zabytki:

 • kościół parafialny pw. św. Jacka (1741), ryglowy i otynkowany, styl klasycystyczny
 • domy mieszkalne murowane i ryglowe z przełomu XIX i XX w.
 • budynek dawnej tawerny "Standhalle Sak" (restauracja "Panorama"), lata 40. XIX w., konstrukcja drewniana, oryginalna dekoracja, obiekt unikatowy
 • młyn z lat 1910-1919
 • plebania murowana z lat 20. XX w.
 • cmentarz katolicki, założony na dawnym cmentarzu ewangelickim

Turystyka krajoznawcza, pomnik przyrody:

 • Dąb szypułkowy

Turystyka aktywna:

 • Szlak Stepnicki do Wolina
 • sporty wodne
 • planowany szlak wodny Berlin – Szczecin – Bałtyk

Zagrożenia:

Zagrożenia dla obszaru są:

 • zmiana sposobu uprawy,
 • ograniczenie wypasu bydła,
 • niewłaściwe melioracje,
 • drapieżnictwo,
 • zanieczyszczenie środkami stosowanymi w gospodarce rolnej i komunalnej (ścieki, odpady, nawozy, pestycydy),
 • presja ludzi (działki rekreacyjne, kłusownictwo, linie energetyczne, farmy wiatrowe, podpalanie traw, betowe umocnienia i regulacja cieków).

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Białodrzew Kopicki - rezerwat przyrody
• Czarnocin - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• gąsiorek - ptak
• muchołówka mała - ptak
• jarzębatka - ptak
• wodniczka - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• zimorodek - ptak
• lelek - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• batalion - ptak
• derkacz - ptak
• zielonka - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• sokół wędrowny - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak
• bączek - ptak
• czapla biała - ptak
• bernikla białolica - ptak
• drzemlik - ptak
• łęczak - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. (0 91) 43 03 753, fax. (0 91) 43 47 932, mail: srodowisko@szczecin.uw.gov.pl Regionalne Centrum Informacji Turystycznej http://www.it-pomorze.pl/, tel. +48 094 346 24 40

Jednostki administracyjne:

• Stepnica (goleniowski, woj. zachodniopomorskie)
• Wolin (kamieński, woj. zachodniopomorskie)