Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Wilcze Błota

Kod obszaru:

PLH220093

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje podmokłą, zatorfioną nieckę otoczoną polami uprawnymi. Na terenie ostoi znajduje się kilka niewielkich zbiorników wodnych, połączonych kanałami, o łącznej powierzchni około 0,7-0.8 ha otoczonych podmokłymi zaroślami brzozowo-wierzbowymi stanowiącymi ich otulinę. Zbiorniki powstały w wyniku dawnej eksploatacji złóż torfowych.

Obszar ten jest jedną z najważniejszych w Polsce ostoi strzebli błotnej.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Preferowany dojazd pociągiem do Starogardu Gdańskiego, a następnie autobusem lub transportem własnym do miejscowości na terenie gminy Stara Kiszewa.

Turystyka krajoznawcza

Zabytki na terenie gminy:

 • Kościół w Starej Kiszewie p.w. św. Marcina
 • Kościół w Starych Polaszkach p.w. św. Mikołaja
 • Zamek Kiszewski
 • Przydrożne figurki
 • Zabytkowa kuźnia w Wilczych Błotach
 • Zespół dworsko-parkowy z II p. XIX w Starym Bukowcu
 • Dworek Czarlińskich w Chwarznie
 • Dworek myśliwski w Czernikach
 • Dwór Skórzewskich w Starych Polaszkach
 • Zabytkowa kostnica w Starej Kiszewie
 • Grób masowy w Starej Kiszewie

Zagrożenia:

 • zagospodarowanie i zarybienie zbiorników innymi gatunkami ryb (zagrożenie potencjalne)
 • zarastanie i stopniowe wypłycenie się zbiorników

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• strzebla błotna * - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57 , 80 - 748 Gdańsk, tel.: (058) 68 36 800, fax: (058) 68 36 803, email: wsr@gdansk.uw.gov.pl, www.gdansk.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Stara Kiszewa (kościerski, woj. pomorskie)